BİST’de pazar yapısı değişti

Okuma Süresi: 2 Dakika
BİST’de pazar yapısı değişti
Doviz.com
04.11.2019 13:45

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Pazar kriterleri güncellendi. Mevcut Yıldız Pazar ve Ana Pazar yapısı Yıldız 1 ve Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde kendi içinde ikişer gruba ayrılıyor. Yine bu kapsamda Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda yer alan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları da Yıldız ve Ana Pazara alınıyor. Bu şekilde Pay Piyasasının daha bütüncül bir yapıya ulaşması hedefleniyor.

2 Ekim'de Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada;

"Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 27/09/2019 tarihli ve 2019/182 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 19/09/2019 tarihli ve 52 sayılı kararları çerçevesinde Pay Piyasası’nda Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören şirket payları, getirilen yeni kriterler dikkate alınarak benzer büyüklük, derinlik ve likiditeye sahip paylar bir arada işlem görecek şekilde yeniden gruplandırılmıştır. Bu şekilde oluşturulan yeni pazar yapısında, grupların işlem esasları farklılaştırılarak farklı gruplarda yer alan paylara farklı işlem esasları uygulanacaktır.

Bu doğrultuda Kotasyon Yönergesinde ve Pay Piyasası Yönergesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla SPK’nın paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacaktır.

Yapılan yeni düzenlemede Yıldız Pazar ve Ana Pazar altında iki grup oluşturulacak ve yeni pazar düzeninde Ek-1’de yer alan işlem esasları uygulamaya alınacaktır.

Bu kapsamda Pay Piyasası yeni pazar yapısı:

  • Yıldız Pazar – Grup 1, Grup 2
  • Ana Pazar – Grup 1, Grup 2
  • Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP)
  • Yakın İzleme Pazarı (YİP)
  • Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)
  • Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP)
  • Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NİYİP) şeklinde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.
REKLAMI KAPAT X