2018’de 30.1 milyar liralık M&A işlemi yapıldı

Okuma Süresi: 3 Dakika
2018’de 30.1 milyar liralık M&A işlemi yapıldı
Doviz.com
09.01.2019 15:42

(DHA) - Rekabet Kurumu, 2018'de bildirilen toplam satın alma ve birleşme (M&A) işlemleri bedelinin yaklaşık 30.1 milyar lira olduğunu açıkladı. 
Rekabet Kurumu'nun Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu 2018'e göre, tüm tarafları Türkiye kökenli şirketler arasında olan birleşme ve satın alma işlemlerinin değeri 10.6 milyar lira olurken, en az biri Türkiye ve yabancı şirketlerden oluşan birleşme ve satın alma işlemlerinin değeri 19 milyar lira oldu.  
Rekabet Kurumu'nun raporunda şu değerlendirmeler yapıldı:
“2018 yılında Rekabet Kurumu tarafından toplam 223 birleşme ve devralma işlemi incelenmiştir.
“Bu işlemlerden 85’inde hedef şirket Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş (Türkiye kökenli) şirketlerdir. Bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli yaklaşık 30 milyar 97 milyon lira oldu.
“Bu dönemde incelenen özelleştirme işlemi sayısı 13 oldu. 2018 yılında incelenen işlemlerden 119’u ise yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri birleşme ve devralma işlemlerine ilişkin olduğu ve Türkiye pazarlarındaki rekabete dolaylı etkileri nedeniyle bildirim konusu yapıldığı anlaşıldı.
“Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 2 trilyon 787 milyar lira oldu. Dört işlem ise kontrol değişikliği yaratmadığı için kapsam dışı olarak sınıflandırılırken, iki işlem diğer başlığı altında ele alındı.
“2018 yılında Rekabet Kurumu tarafından incelenen 223 birleşme ve devralmanın 38’inde tarafların tümü Türkiye kökenli olup, 121’inde ise tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluştu. İşlemlerin 45’inde ise işlem taraflarından en az birer tanesi Türkiye ve yabancı kökenli şirketler oldu. 13 özelleştirme işlemi ise ayrıca ele alınırken,  altı işlem kapsam dışı ve diğer başlığı ile sınıflandırıldı.
“Tüm tarafları Türkiye kökenli olan şirketler arasında gerçekleştirilen birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 10 milyar 637 milyon lira oldu. Aynı dönemde tüm tarafları yabancı şirketler olan işlemlerde gerçekleşen toplam işlem değeri ise 2 trilyon 787.4 milyar lira oldu.
“İşlem taraflarından en az birer adedi Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerden oluşan birleşme ve devralmalarda bildirilen işlem değeri 19 milyar 24 milyon liradır.
“İşlem değeri bildirilen başvuruları kapsamaktadır. Toplam 19 başvuruya ilişkin olarak işlem bedeli bilgisi bulunmadı.
“2018 yılında yabancı yatırımcılar tarafından 36 ayrı işlemde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörülmüştür. Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada dört işlem ile İtalya kökenli yatırımcılar bulundu. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 14 milyar 914 milyon lira oldu.
“Ekonomik faaliyet alanı bakımından, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde en yüksek işlem değeri 5 milyar 386 milyon lira ile NACE Rev.2 52.20 ‘taşımacılık için destekleyici faaliyetler’ alanında gerçekleşti. 2018 yılında Rekabet Kurumuna bildirilen birleşme ve devralma işlemleri, son bildirim tarihinden ortalama 14.9 gün sonra nihai karara bağlandığı görüldü.”

REKLAMI KAPAT X