AB Konseyi Avrupa Çalışma Otoritesi kurulması genel yaklaşımını kabul etti

06.12.2018 15:20

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Aralık (DHA) – Avrupa Birliği (AB) Konseyi bugün bir Avrupa Çalışma Otoritesinin (ELA) kurulması konusundaki genel yaklaşımı kabul etti.
Yeni organın amacı, üye devletlerin, işçilerin serbest dolaşımı, işçilerin gönderilmesi ve yüksek oranda mobil hizmetler de dahil olmak üzere, sınır ötesi işçi hareketliliği ve sosyal güvenlik koordinasyonu alanlarında AB mevzuatının uygulanmasında desteklenmesi olarak açıklandı.
Kurul, görevini kabul ederken, '' Avrupa Çalışma Kurumu '' unvanının '' Avrupa Çalışma Otoritesi '' yerine kullanılması gerektiğini belirtti.
ELA’nın, çalışanların ve işverenlerin sınır ötesi emek hareketliliğinin karmaşık yönleriyle daha kolay başa çıkmalarına yardımcı olmak ve bunun yanında ulusal yönetimlerin Birlik mevzuatının uygulamasını daha iyi koordine etmelerine yardımcı olmayı amaçladığı Avusturya Federal Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık Bakanı ve Tüketici Koruma Bakanı Beate Hartinger-Klein tarafından açıklandı.
ELA'nın görevlerinin, mevcut ilgili Birlik eylemlerinin uygulanmasında üye devletlerin desteği ile sınırlı olacağı ve üye devletlerin, ELA faaliyetlerinin çoğuna gönüllü olarak katılacakları duyuruldu.
ELA tarafından uygulanacak aktiviteler ise şöyle açıklandı:
- çalışanlar, işverenler ve ulusal idareler için sınır ötesi hareketlilik durumlarında hak ve yükümlülükler hakkında bilgiye erişimin kolaylaştırılması,
- uyumlu ve ortak denetimlerin kolaylaştırılması da dahil olmak üzere ilgili Birlik hukukunun sınır ötesi uygulamasında üye devletler arasında koordinasyonu desteklemek;
- sınır ötesi anlaşmazlıkları çözmek için üye devlet yetkilileri arasında aracılık yapmak;
- işgücü piyasası kesintilerinde çözüm bulabilmek için ilgili Birlik ve ulusal paydaşlar arasında işbirliğini kolaylaştırmak ve
- kayıt dışı çalışma ile mücadelede Üye Devletler arasında işbirliğini desteklemek.
ELA’nın, mevcut birkaç AB organının teknik ve operasyonel görevlerini bir araya getireceği ve bu organların, ELA tamamen faaliyete geçene kadar yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra var olmaya devam edeceği duyuruldu.