Ar-Ge harcamalarının GSYH payı yüzde 0.94'e yükseldi

Okuma Süresi: 2 Dakika
Ar-Ge harcamalarının GSYH payı yüzde 0.94'e yükseldi
Doviz.com
17.11.2017 11:51

İstanbul, 17 Kasım (DHA) - Türkiye'de araştırma geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içinde 2015 yılında yüzde 0.88 olan payı, geçen yıl yüzde 0.94 düzeyine yükseldi. Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı ortalama olarak Avrupa Birliği'nde "yüzde 2.0" ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) "yüzde 2.3" düzeyinde bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ar-Ge harcaması 2016 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 19.5'e karşılık gelen 4 milyar 26 milyon lira artarak, 24 milyar 641 milyon liraya yükseldi.
Ar-Ge harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 54.2 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 36.3 ile yükseköğretim izledi.
İlk kez araştırma kapsamına alınan kar amacı olmayan kuruluşların yaptığı Ar-Ge harcamaları da genel devlet harcamalarına eklendi ve iki sektörün  toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı yüzde 9.5 olarak hesaplandı.
Ar-Ge harcamalarının yüzde 46.7’si mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu yüzde 35.1 ile genel devlet, yüzde 14.4 ile yükseköğretim, yüzde 3.7 ile yurtdışı kaynaklar ve yüzde 0.1 ile yurtiçi diğer kaynaklar izledi.
Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden çalışanlar bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla toplam 136 bin 953 kişiye çıktı. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2016 yılında yüzde 53’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 38.4’ü yükseköğretimde ve yüzde 8.6’sı ise kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.
Kadın Ar-Ge personel sayısı, 43 bin 48 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 31.4’ünü oluşturdu. Bu oran bir önceki yıl 37 bin 510 kişi ile yüzde 30.7 düzeyindeydi.
TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı 2016 yılında mali ve mali olmayan şirketlerde yüzde 24.3, genel devlette yüzde 26.8, yükseköğretimde ise yüzde 42.3 oldu. (Grafik)

REKLAMI KAPAT X