Araştırma: Çocuk nedeniyle işi bırakan annelerin yüzde 60’ı işe dönmek istiyor

Okuma Süresi: 3 Dakika
Araştırma: Çocuk nedeniyle işi bırakan annelerin yüzde 60’ı işe dönmek istiyor
Doviz.com
11.10.2017 15:17

İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Danone Türkiye  işbirliğinde gerçekleştirilen "İyi ki Annem Çalışıyor" araştırması, çocuk nedeniyle işi bırakan annelerin yüzde 60'ının iş hayatına geri dönmek istediğini gösterdi.
KAGİDER ve Danone Türkiye işbirliği ile başlatılan “İyi ki Annem Çalışıyor”  kampanyası kapsamında, çocuk bakım sorumlulukları ya da farklı çevresel etmenler nedeniyle çalışmayı bırakmış anneleri cesaretlendirecek, çalışan anneleri ise iş yaşamında kalmaya teşvik edecek çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor.
Kampanyanın hazırlık aşamasında Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından hazırlanan “Çalışan Annelerin İşe Dönüşü” araştırması da annesi çalışan çocukların küçük yaştan itibaren kadın-erkek eşitliği algısına sahip olduklarını ve onu kendilerine rol model aldıklarını ortaya koyuyor. Araştırma ayrıca, çalışan kadınların anne olduktan sonra işe dönüşlerine dair temel sorunları saptarken, bu sorunların çözümüne ilişkin ipuçları ortaya koyuyor.
“İyi ki Annem Çalışıyor” kampanyasının tanıtımı, Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu ve KAGİDER Başkanı Sanem Oktar’ın katılımıyla düzenlenen toplantı ile yapıldı. Toplantı kapsamında, araştırma sonucunda elde edilen tespitler doğrultusunda, çalışan annelerin kendileri ve aileleri için yarattığı katma değer vurgulandı. 
Danone’un dünyada faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde cinsiyet çeşitliliğini ve kadının güçlendirilmesini desteklediğini ifade eden Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu, “Türkiye’de kadınların istihdam ve işgücüne katılım oranlarının artırılmasına büyük önem veriyoruz. Çalışan Annelerin İşe Dönüşü Araştırması’na göre işten ayrılmış annelerin yüzde 60’ı işi bıraktıklarında çalışmayı özlüyor, bu süreçte kendilerine ve çocuklarına istedikleri zamanı tam olarak ayıramıyorlar. Anneler işi bıraktıkları ilk dönemde bir rahatlama yaşadıklarını ifade ediyor. Araştırmamıza göre işe dönmüş annelerin yüzde 93’ü, eşleri işe dönmüş babaların ise yüzde 87’si;  çalışan annenin çocuklarına kişisel ve sosyal gelişimleri için daha fazla imkân sunduğu görüşünü benimsiyor. Çocuk sahibi olduktan sonra işini bırakan ve henüz işe dönmeyen annelerin yüzde 79’u ve eşi işe henüz geri dönmemiş babaların yüzde 77’si ise, annenin çalışmasının çocuklarda kadın-erkek eşitliği algısının gelişmesi için önemli olduğu düşüncesine katılıyor. Ayrıca eşi işten ayrılmış babaların yüzde 29’u da eşlerinin işe dönerek iyi bir rol model olmalarını istiyor. Bu kampanya ile hem çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle çalışmayı bırakmış anneleri cesaretlendirmeyi hem de çalışan anneleri ise iş yaşamında kalmaya teşvik etmeyi hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki mutlu bir çocuk yetiştirmek için annelerin kendinden vazgeçmesine gerek yok. Unutmamalıyız ki anneler; huzurlu, mutlu ve hayattan zevk alan bireyler olduğu sürece çocuklar da iyi olacaktır.” dedi.
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ise,
“Bütün ülkelerde, özellikle de Türkiye gibi büyümekte ve kalkınmakta olan ülkelerde kadınların istihdama katılımı büyük önem taşıyor. Eğer ülke olarak hedeflerimize varacaksak, çocuklarımız ve onların çocukları kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye’de yaşayacaksa; ülke nüfusunun yarısının, yani kadınların potansiyelinden de yararlanmak zorundayız. Ne yazık ki, TÜİK verilerine göre ülkemizde çalışma yaş aralığında bulunan 29.6 milyon kadının ancak 8.3 milyonu çalışıyor. Kadınların istihdama katılımı yüzde 28 düzeyinde kalıyor. Eğer Türkiye’de kadınlar ve erkekler ekonomiye eşit katılsaydı kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hâsılamız bugün yüzde 30 oranında daha büyük olacaktı.” dedi.
Araştırmaya göre çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle işten ayrılan kadınların uygun koşulların sağlanması durumunda işe dönme konusunda istekli olduklarına dikkat çeken Oktar, “Kreş imkanı sağlansa işe hemen geri dönerdim diyen kadınların oranı ise %yüzde 60. Bu sonuçlar gösteriyor ki kadınların istihdama katılması kadar işgücü içinde tutulması da önemli. Uygun koşulların sağlanması noktasında hepimize önemli sorumluluklar düşüyor” dedi.
 “Çalışan Annelerin İşe Dönüşü” başlıklı araştırmanın ortaya koyduğu verilerle bu konuda yol haritasını belirlediklerini kaydeden Sanem Oktar, “Uygun çocuk bakım seçeneklerinin bulunmaması, iş yerinde annelerin hayatlarını kolaylaştırıcı önlemler alınmaması gibi nedenler işten ayrılan kadınların bu durumunu maalesef kalıcılaştırıyor.
“Oysa bizim hamilelik ve doğum sonrası işten ayrılan kadınları tekrar iş hayatına kazandırmamız gerekiyor. Kadınların iş yaşamına geçişlerini kolaylaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İş dünyası da bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmelidir.” dedi.

REKLAMI KAPAT X