Bankaların istikrarlı fonlama yapabilmeleri için yeni karar

Okuma Süresi: 2 Dakika
Bankaların istikrarlı fonlama yapabilmeleri için yeni karar
Doviz.com
26.05.2023 09:38

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile bankaların likidite düzeylerinin bozulmasını engellemek amacıyla net istikrarlı fonlama oranı hesaplanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan "Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı; bankaların uzun vadede konsolide ve konsolide olmayan bazda maruz kalabilecekleri fonlama riskinin likidite düzeylerinin bozulmasına yol açmasını önleyebilmek amacıyla istikrarlı fonlama yapmalarını sağlamaya yönelik usul ve esasları belirlemek olarak gösterildi.

Net istikrarlı fonlama oranı, mevcut istikrarlı fon tutarının gerekli istikrarlı fon tutarına bölünmesi suretiyle konsolide ve konsolide olmayan bazda hesaplanacak.

Mevcut istikrarlı fon, bankaların yükümlülük ve öz kaynaklarının kalıcı olması beklenen kısmını; gerekli istikrarlı fon, bankaların bilanço içi varlıklarının ve bilanço dışı borçlarının yeniden fonlanması beklenen kısmını ifade edecek.

Öz kaynak hesaplama dönemleri itibarıyla aylık olarak hesaplanan konsolide ve konsolide olmayan net istikrarlı fonlama oranının mart, haziran, eylül ve aralık dönemleri itibarıyla üç aylık basit aritmetik ortalaması yüzde yüzden az olamayacak.

Kurul, TCMB’nin uygun görüşü alınmak suretiyle, yabancı para cinsinden konsolide ve konsolide olmayan bazda hesaplanan net istikrarlı fonlama oranı için asgari bir oran tesis etmeye, bu oranın hesaplanmasına ve tutturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Kurul, TCMB’nin uygun görüşü alınmak suretiyle fonlama riski düzeylerini dikkate alarak banka ya da banka grubu bazında daha ihtiyatlı usul ve esaslar belirleyebilecek.

Kalkınma ve yatırım bankaları, Kurulca aksi belirleninceye kadar, üçüncü fıkrada belirlenen asgari oranları tutturmaktan muaf olacak.

REKLAMI KAPAT X