BDDK yönetmeliğinde değişiklik

Okuma Süresi: 2 Dakika
BDDK yönetmeliğinde değişiklik
Doviz.com
23.01.2024 09:37

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre mevduat ve katılım bankaları, kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açamayacak.

Mevduat ve katılım fonunun kabulüne, çekilmesine ve zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte düzenlemeler yapan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Düzenlemeye göre, mevduat ve katılım bankaları, kanıtlanabilir onay veya talep olmaksızın kişiler adına kredili hesap dahil herhangi bir hesap açamayacak. Kredili hesabın limitini artıramayacak ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapamayacak.

Hesap sahibi bilgilendirilecek

Kredili hesap limitlerinin azaltılması durumunda hesap sahibi bilgilendirilecek. Yenilenen hesaplar, bu fıkra kapsamında hesap açılışı sayılmayacak.

Yönetmelikle, yönetmeliğin "mevduat ve fon kabulü" başlıklı 4. maddesi ile "katılım fonlarına ilişkin genel koşullar" başlıklı 6. maddesinde yer alan "kar ve zarara" ibareleri "kara şeklinde değiştirildi.

Düzenlemeye göre, kar zarar ortaklığı sözleşmesi ve yatırım vekaleti sözleşmesine dayalı olarak açılan katılma hesaplarının işletilmesinde, her sözleşme türünün kendi altında ayrı havuzlar oluşturulabilecek ve bu havuzlar kendi içinde birleştirilebilecek.

Katılım fonu hesapları

Katılım fonu hesapları üzerinde hesap sahibinin talep hakkı ve katılım bankasının ödeme yükümlülüğü; özel cari hesaplarda yatırılan tutar, katılma hesaplarında ise vade sonunda geçerli birim hesap değeri kadar olacak. Tahmini kar oranı belirlenerek yapılan yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarında ise birim hesap değerinin, yatırılan tutar ve tahmini kar toplamı ile sınırlı olması öngörülüyor.

Katılma hesaplarının işletilmesinden doğan kar veya zararın hesaplanmasında kullanılan ve yönetmelik ekinde yer alan Günlük Birim Değeri Hesaplama Tablosu yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikte yapılan düzenleme kapsamında ayrıca BDDK, mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların hak sahiplerinin, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredileceği konusunda uyarma zorunluluğunda halen 250 TL ve üzeri olarak uygulanan sınırı, TMSF görüşü alınmak suretiyle değiştirmeye yetkili olacak.

REKLAMI KAPAT X