DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon

Okuma Süresi: 4 Dakika
DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon
Doviz.com
15.11.2017 15:42

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Kasım (DHA) –Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıkladığı sigortalı verilerini karşılıklı değerlendirmesi "gerçek işsiz sayısının altı milyon olduğunu" ortaya koydu.

DİSK-AR'dan yapılan açıklamada, “TÜİK’e göre istihdamda son bir yılda bir milyon 355 bin kişilik bir artış yaşandı ancak bu artışın büyük bölümü stajyer, çırak, kursiyer ve bursiyerden oluşuyor. TÜİK istatistikleri istihdamda yaşanan artışın gerçek nedenlerini yeterince ortaya koymamaktadır" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
“SGK Ağustos verilerine göre toplam sigortalı sayısı Ağustos 2016-2017 döneminde bir milyon 370 bin arttı. Ancak bu artışın sadece 205 bini zorunlu sigortalı işçilerden oluşuyor.
"SGK verilerine göre son bir yılda çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyer sayısı bir milyon 127 bin arttı. İstihdam artışının asıl kaynağı sigortalı işçi artışından değil stajyer, kursiyer ve bursiyer artışından kaynaklanıyor.
“TÜİK verilerine göre dar tanımlı ve mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10.8 olarak gerçekleşti.
"Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise üç milyon 417 bin olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17.3 olarak gerçekleşti.
“Kadın işsizliği yüzde 15, genç kadın işsizlik oranı yüzde 27.7 olarak gerçekleşti.
"Ne istihdam ne de eğitimde olan gençlerin oranı (NEET) 28’e yükseldi.
“TÜİK Ağustos 2017 verilerine göre istihdamda son bir yılda bir milyon 355 bin artış yaşandı. Kayıtlı istihdam artışının en sağlıklı izlenebileceği veriler SGK sigortalı sayılarıdır.
"SGK verilerine göre son bir yılda (Ağustos 2016-2017) toplam sigortalı çalışan sayısında (tüm çalışanlar) bir milyon 370 bin artış yaşandı.
"Ancak bu artışın sigortalılık türleri açısından dağılımına baktığımızda, zorunlu (işçi) sigortalı ve kamu görevlisi sayısı azalırken, çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyer sayısında astronomik bir artış yaşandığı görülmektedir.
"Ağustos 2016’da 131 bin olan çırak ve stajyer sayısı, Ağustos 2017’de kursiyer ve bursiyerlerin de eklenmesiyle 1 milyon 128 bine yükseldi.
"2016 ağustos ayında 14 milyon 59 bin olan zorunlu (işçi) sigortalı sayısı 2017 ağustos ayında 14 milyon 265 bine yükselmiştir. Son bir yıldaki sigortalı işçi artışı 205 bindir.
"Toplam sigortalı sayısındaki artışın asıl sebebi çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyer sayısındaki artıştır.
"2016 Ağustos ayında 131 bin olan çırak ve stajyer sayısı, 2017 Ağustos ayında kursiyer ve bursiyerlerin de eklenmesiyle bir milyon 128 bine yükselmiştir.
"2016-2017 döneminde yaşanan toplam bir milyon 370 bin kişilik sigortalı artışının bir milyon 128 bini çırak, stajyer, kursiyer ve bursiyer artışından kaynaklanmaktadır.
"Öte yandan SGK verilerine göre toplam sigortalı sayısı Ağustos 2017’de bir önceki aya göre 120 bin azalmıştır.
"Standart işsizlik oranı yüzde 10.6 olarak açıklanmasına rağmen diğer işsizlik türleri vahameti korumaktadır.
"Yüksek öğrenim işsizliği yüzde 14.1, kadın işsizliği yüzde 15, tarım dışı kadın işsizliği 20.5, genç işsizliği 20.6, ne istihdam ne eğitimde olan gençlerin oranı yüzde 28, kentsel genç kadın işsizliği ise yüzde 26.1 olarak gerçekleşti."
DİSK-AR’ın işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması konusundaki önerileri ise şöyle sıralandı:
- İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
- “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
- Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
- Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.
- Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
- Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
- Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.
- İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir
- Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. (Tablo - Grafik)

REKLAMI KAPAT X