Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Neler görüşüldü?

Okuma Süresi: 2 Dakika
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi: Neler görüşüldü?
Doviz.com
28.11.2023 16:23

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında ihracat görünümü ile dezenflasyon sürecinde yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek; ihracatçı firmaların rekabet gücünü artıracak ve finansmana erişimini kolaylaştıracak tedbirlerin ele alındığı bildirildi.

Ekonomi politikalarının etkin bir koordinasyon içerisinde uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2023 yılının altıncı toplantısını gerçekleştirdi.

EKK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Kasım ayı başında beş yıllık kalkınma hedeflerimizi ortaya koyan ve 2053 yılı perspektifi ile hazırlanan uzun vadeli kalkınma stratejimize yön verecek olan On İkinci Kalkınma Planı’nı yayımladık. Bu kapsamda, ülkemizin dünya ticaretindeki ve küresel değer zincirindeki yerinin güçlendiği, reel sektöre yönelik hedefe odaklı ve kaliteli finansman imkânlarının sağlandığı, yeşil ve dijital dönüşümü odağına alan ve nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli uygulamayı hedefliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bugünkü EKK toplantısında ele alınan hususlar aşağıda özetlenmektedir:

İzleme raporları EKK’da düzenli olarak değerlendirilecek

• On İkinci Kalkınma Planı hedeflerine ulaşmak amacıyla önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek politika, tedbir ve faaliyetlere yönelik izleme ve değerlendirme süreci ele alınmıştır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanacak olan üç aylık izleme raporları EKK’da düzenli olarak değerlendirilecektir.

İhracat finansmanının artırılması yönünde değerlendirmeler yapıldı

• Son dönem ihracat görünümü ile dezenflasyon sürecinde yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek, ihracatçı firmalarımızın rekabet gücünü artıracak ve finansmana erişimini kolaylaştıracak tedbirler görüşülmüştür. Eximbank ve İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. finansman destekleri başta olmak üzere bankacılık sistemimiz genelinde ihracat finansmanı imkânlarının artırılması yönünde değerlendirmeler yapılmıştır.

• Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı sağlamak amacıyla meslekî ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve yeni yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Meslekî eğitim ve işgücü piyasasına ilişkin ilgili diğer paydaşların da yer aldığı daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması yönünde görüş birliği oluşmuştur."

REKLAMI KAPAT X