BTC/TRY:
525.256,17
ETH/TRY:
35.808,23
LTC/TRY:
1.529,88
USDT/TRY:
13,72
BTXN/TRY:
30,86

Ekonomik güven endeksi de yeniden inişe geçti

Hizmet, perakende ve inşaatın ardından, Eylül ayında "ekonomik güven endeksi" de geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.0 azalarak 106 değerinden 102.8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, inşaat sektörü, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Eylül ayında inşaat sektörü güven endeksi 83.5 değerine, tüketici güven endeksi 68.7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 105.9 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 103.3 değerine geriledi.

Eylül ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise 110.8 değerine yükseldi.

TÜİK'in Pazartesi günü yaptığı açıkladığı sektörel güven endeksleri de, hizmet, perakende ve inşaatı kapsayan sektörel güven endekslerinin Eylül ayında gerilediğini gösterdi.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan Ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.