İcra takibindeki 2 bin TL'ye kadar olan borçlar tasfiye ediliyor

Okuma Süresi: 2 Dakika
İcra takibindeki 2 bin TL'ye kadar olan borçlar tasfiye ediliyor
Doviz.com
25.01.2023 11:29

İcra dosyalarının takibinde 2 bin TL'ye kadar alacakların tasfiyesine ilişkin idari esaslar yeniden belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ yayımlandı.

Söz konusu tebliğin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla yapılan düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geçtiğimiz aylarda belirlediği, 2 bin liranın altındaki icra takibinin tasfiye düzenlemesi belirlendi.

Tebliğin ikinci bölümünde yer alan İcra Dosyalarına İlişkin İşlemler başlıklı kısmında, icra dairelerinde takip edilen icra dosyalarında yapılacak işlemlerle ilgili düzenlemeler netleşti.

Buna göre 15/8/2022 tarihi itibarıyla 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk lirasını aşmaması halinde, icra müdürünün takip talebinde yer alan asıl alacak ve ferilerini dikkate almak suretiyle talebinin kabul edileceği, hacizlerinin kaldırılacağı, dosyayı kapatacağı ve dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belgeyi düzenleyeceği belirtildi.

2 bin liranın üzerindeki icra takibinde ise icra müdürünün, 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2 bin liranın ve altında kalması halinde, dosya kapak hesabı yaparak takip konusu alacağını 2 bin liraya kadar olan kısmını dikkate almak suretiyle talebi kabul edeceği ve aynı işlemleri yapacağı açıklandı.

Resmi Gazete’de yer alan tebliğde MTS ile yürütülen icra dosyalarında yapılacak işlemler, feragat sonucu mahsup suretiyle yapılacak iade işlemleri, evrensel hizmet katkı payından yapılacak iadeler hakkında da düzenlemeye gidildi.

REKLAMI KAPAT X