İZODER/Ertuğrul: Enerjinin israf edilmemesi için ısı yalıtımı şart

Enerji verimliliğinin Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme
sahip bir konu olduğunu belirten İZODER Başkan Yardımcısı Ertuğrul
Şen, “Yıllık enerji tüketiminin yüzde 72’sini ithal eden Türkiye’de,
tüketilen toplam enerjinin yüzde 40’a yakını binalarda kullanılıyor.
Enerjinin israf edilmemesi için binalarda ısı yalıtımı yaparak yüzde
50 tasarruf sağlamak öncelikli sorumluluk ve zorunluluğumuzdur” dedi.
İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, ‘Enerji Verimliliği Haftası’
dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Gelişmiş ülkeler uzun yıllar önce
başlayan yalıtım seferberliği ile epey yol aldı. Şimdi hamle sırası
bizde, bu farkı kapatmalıyız. Türkiye’nin cari açığının en önemli
nedeni enerji ithalatıdır. İthalatın yüzde 20-25’i oranındaki bir pay
enerji ithalatından kaynaklanıyor. Milyarlarca dolar ödeyerek,
kullandığı enerjinin yüzde 72’sini ithal eden Türkiye’de enerji,
ithalat kalemlerinin en başında geliyor. Bu denli dışa bağımlı
olduğumuz halde, enerjimizi maalesef verimli kullanamıyoruz. Enerjinin
en fazla tüketildiği alanların başında da binalar geliyor. Toplam
tükettiğimiz enerjinin yüzde 40’a yakın bir oranı binalarda, yüzde 30
civarında sanayide, kalanı da ulaşım ve tarım olmak üzere ana tüketim
alanlarında kullanılıyor. Enerjinin yüzde 40’a yakınının kullanıldığı
binalarda tüketilen enerjinin yüzde 80’i ise ısıtma-soğutma için
harcanıyor” diye konuştu.
Türkiye’nin, ‘mantolama’ olarak da adlandırılan ısı yalıtımı
uygulamasında Avrupa’nın en büyüğü konumunda olduğunu belirten
Ertuğrul Şen, “Ancak bu büyüklük bizi aldatmasın. Kişi başına düşen
ısı yalıtımı malzemesi tüketimi bu ülkelere göre 4-5 kat daha
geridedir. Ülkemizde kişi başına 0,25 metreküp yalıtım malzemesi
tüketilirken, AB ülkelerinde ortalama 1 metreküp malzeme
kullanılmaktadır. Biz 4-5 cm kalınlıkta yalıtım malzemesi ile
yetinirken, AB ülkeleri 15-20 cm ile daha fazla ısı yalıtımı malzemesi
kullanarak daha fazla enerji verimliliği sağlamaktadır. Biz sadece
ısıtma için 130 kw-saat/m2 yıl enerjiye izin verirken AB ülkelerinde
yeni binalarda, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve tüm elektrikli ev
aletleri dahil, kullanılacak enerji sınırını 15 kw-saat/m2 yıl olarak
belirlenmiş. Bu rakamlar enerji verimliliği konusunda epey geride
olduğumuzu ve enerjimizi verimli kullanamadığımızı gösteriyor”
şeklinde konuştu.
İZODER Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, Türkiye’deki mevcut konut
sayısının 22 milyonu aştığını ifade ederek, “En son 2002 yılında
yapılan bina sayımına göre 16 milyon civarında konutumuz vardı, o
tarihten beri 6 milyon adetten fazla yeni konut inşa edildiğini
biliyoruz. Haziran 2000’den itibaren yeni binalarda ısı yalıtımı
yapılması zorunluluğu yürürlükte olmasına rağmen kaçak yapılaşmayı ve
denetimsizliği de dikkate alırsak halen 15-16 milyon konutun ısı
yalıtımından yoksun olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Son yıllarda gerek özel sektör, gerek kamunun, enerji verimliliği
konusunda yürüttüğü bilinç oluşturma çalışmalarının kamuoyunda çok iyi
algılandığının altını çizen Ertuğrul Şen, şöyle konuştu: “Vatandaşımız
hem kendi bütçesi hem ülke çıkarları için ısı yalıtımının
gerekliliğine inanıyor. Ancak kamunun iki konuya eğilmesi gerekiyor.
Birincisi çok etkin bir denetim sistemi kurulmalı, haksız rekabet
engellenmeli. ‘Bu malzeme aynı zamanda yalıtım da yapıyor, başka bir
ısı yalıtımı ürününe gerek yok’ diye yapılan aldatmaların önüne
geçilmeli. İkincisi, AB ülkelerinde de başarılı olmuş birçok teşvik ve
finansal sistemler vakit geçirilmeden uygulamaya konulmalı. Böylece
enerji verimliliği konusunda yerimizde saymaz. AB ülkelerinin arayı
açmalarını izlememiş oluruz.”
Türkiye’nin, enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için tüm
olanaklara sahip olduğunu vurgulayan Ertuğrul Şen, sözlerini şöyle
tamamladı: “Enerji verimliliğinde AB normlarına ulaşmak, Türkiye’nin
hayati hamlesi olacaktır. Özellikle ekonomik ve sosyal hedeflerimiz
için enerji verimliliği konusunda gerekli adımları atmak bizim
öncelikli sorumluluk ve zorunluluğumuzdur. Daha az enerji ile daha çok
iş yapacağımıza ve gelişmiş ülkelerin enerji verimliliği seviyesine
ulaşacağımıza inanıyorum. Milli gelirdeki yükselişe bağlı olarak
kamuoyu bilinçlendiği zaman tüm yalıtım branşları da hızla gelişecek.
İZODER olarak, binalarda çağdaş yaşam koşullarının ancak yalıtımla
sağlanabileceğini kamuoyuna anlatmayı sürdüreceğiz.”

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey