Kadın yöneticilerin oranı altı yılda 1.9 puan arttı

(DHA) – Yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların 2012 yılındaki yüzde 14.4 düzeyindeki oranı, 2018’de yüzde 16.3’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kadınların sandalye oranı da, 1 Kasım 2015 tarihli seçimlerdeki yüzde 14.7'den, 2018 yılında yüzde 17.3'e yükseldi.
Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi, 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul edilerek, bu çerçevede 17 ana amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için 169 hedef belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)  buna bağlı olarak açıkladığı “Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2018” verilerine göre;
“Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, yüzde 16.9 olan yoksulluk oranı, 3.0 puan azalarak yüzde 13.9 oldu.
“Yoksulluk sınırının altında kalan 15 yaşın altındaki fertlerin oranı, yüzde 24.8 iken, yüzde 21.6 oldu. Genç nüfusu temsil eden 15-24 yaş grubunda ise, yüzde 18.5 olan yoksulluk oranı yüzde 16.12e geriledi.
“Sosyal koruma harcamalarının toplamı 442 milyar 607 milyon lira olurken, bu harcamaların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 11.9 oldu.
“Türkiye'de beş yaşın altındaki çocukların yüzde 1.7'si boyuna göre zayıfken, bu yaş grubundaki çocukların yüzde 8.1'inin boyuna göre fazla kilolu olduğu belirlendi. Boyuna göre kilolu olan beş yaş altı çocukların oranı 2013 yılına kıyasla 2.8 puan azalırken, boyuna göre zayıf olan aynı yaş grubundaki çocukların oranı sabit kaldı.
“Anne ölüm oranı yüz bin canlı doğumda 16.7’den, 13.6'ya geriledi.
“Beş yaş altı ölüm hızı bin canlı doğumda 15.5’den 11.4’e geriledi. Aynı dönemde neonatal ölüm hızı da bin canlı doğum başına 7.6'dan 6.0'a geriledi.
“Hastanede gerçekleşen doğumların oranı yüzde 91.6’dan yüzde 98.0’a yükseldi. Aynı dönemde yüz bin nüfus başına düşen hekim sayısı 167'den 187'ye; ebe ve hemşire sayısı ise 224'ten 302'ye yükseldi.
“Kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet ve kronik solunum hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 73.6’dan yüzde 68.6’ya geriledi.
“Beş yaş net okullaşma oranı 2015 yılında yüzde 67.2 iken 2018 yılında 8.0 puan artarak yüzde 75.2 olarak gerçekleşti.
“Üç ve dört yaşlarındaki çocuklar için erken çocukluk gelişimi endeksi yüzde 73.7 olarak hesaplandı. Kız çocuklar için yüzde 78.0 olan endeks değeri, erkek çocuklar için yüzde 69.8 oldu.
“İlkokul kademesindeki öğretmenlerin yüzde 64.0'ını kadınlar oluşturdu. Kadın öğretmenlerin toplam içindeki oranı ortaokul için yüzde 58.3, ortaöğretim seviyesi için yüzde 50.8 olarak gerçekleşti.
“Güvenilir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerini kullanan nüfusun oranı yüzde 98.3’ten yüzde 98.6’ya çıktı. Güvenilir şekilde arıtılmış atık su oranı ise 8.1 puan artışla yüzde 80.9 oldu.
“Doğalgaz aboneliği bulunan hanelerin oranı 2014'te yüzde 51.0 olurken yüzde 63.5'e yükseldi. Elektriğe erişebilen nüfusun oranı ise 2010 yılından itibaren yüzde 100 oldu.
“İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9.5, kadınlarda ise yüzde 13.9 oldu. İşsizlik oranı yaş grubuna göre incelendiğinde, en yüksek işsizlik oranı yüzde 22.0 ile 20-24 yaş grubundaki fertlerde gerçekleşti.
“Saatlik ortalama brüt ücret 20.7 lira olarak tahmin edildi. Bu değer erkekler için 20.9 lira, kadınlar için 20.3 lira oldu.
“Örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte de çalışmayan 15-24 yaşındaki fertlerin oranı yüzde 32.3’den yüzde 24.5’e geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 15.6, kadınlarda yüzde 33.6 oldu.
“Araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 0.80’den yüzde 1.03’e yükseldi. Bir milyon nüfus başına düşen araştırmacı sayısı ise 880’den 1,551’e yükseldi.
“İmalat sanayi katma değerinin GSYH içindeki payı 15.1’den yüzde 19.0’a yükseldi. İmalat sanayi istihdamının toplam istihdam içindeki payı ise yüzde 18.7’den 18.2’ye geriledi.
“Toplam imalat sanayi katma değeri içinde mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 7.8’den yüzde 4.9’a geriledi.
“Ücretler ve sosyal koruma transferlerini içeren işgücü ödemelerinin GSYH içindeki payı yüzde 27.1’den yüzde 30.3’e yükseldi.
“Ormanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı yüzde 27.1’den, yüzde 28.5’e yükseldi.
“İnternet kullanan bireylerin oranı yüzde 37.6’dan yüzde 71.0’a yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 78.2, kadınlarda ise yüzde 63.9 oldu. Cep telefonu kullanan bireylerin oranı ise yüzde 92.7 olarak tahmin edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 96.3, kadınlarda yüzde 89.1 oldu.
“Net resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı yüzde 1.10 oldu.
“Türkiye'nin donör ülke olarak yapmış olduğu net resmi kalkınma yardımlarının toplam miktarı 2010-2018 döneminde yaklaşık dokuz kat artarak, 2018 yılında 8 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti. Net resmi kalkınma yardımlarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı ise 2010 yılında yüzde 0.13 iken, 2018 yılında yüzde 1.10'a yükseldi.”