Kaya, DTSO Başkanlığı adaylığını açıkladı

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

DiyarbakırToplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) Başkanı Mehmet Kaya, 21 Ekim'de yapılacak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na (DTSO) seçimlerinde, aday olduğunu açıkladı. Kaya, seçilmesi halinde 4 yıllık görev süresince uygulamaya koyacakları hedef ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Demir Otel'de düzenlendiği basın toplantısında, 'Birlikte Diyarbakırız Girişimi7 olarak 21 Aralık'ta yapılacak seçimlerde, DTSO Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Mehmet Kaya, birlikte hareket ettiği arkadaşlarını tanıttıktan sonra yaptığı konuşmada, "Ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında gelişen OHAL ortamında, gerek kamuda gerekse sivil alanda sorunların yoğunlaştığı bir dönemde oda seçimlerini gerçekleştiriyoruz.  Ortadoğu'da devam eden savaş, Türkiye'yi ve özellikle de bölgemizi ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan etkilemektedir. Yıllardır devam eden  Kürt sorununun çözümsüzlüğü, yaşamın her alanında olduğu gibi ekonomik sorunlarında büyümesine sebep olmuştur. Tüm bu sorunlar ekonomik alanda, üretim rakamlarında, dış ticarette, ihracatta, yabancı yatırımlarında, istihdam ve satın alım gücünün azalmasında etkisini gösteriyor. Türkiye ekonomisinde katma değer üretiminin gelişmesi, istihdamın arttırılması ve daha güçlü bir ekonominin yaratılması ticaret ve sanayi odası gibi iş dünyasını temsil eden güçlü kurumların varlığı ve desteği ile sağlanabilecektir. Ticaret ve Sanayi Odalarının yerelin güçlendirilmesi, işletmeler ve iş dünyasının birlikteliğinin sağlanması, kamunun ekonomik alandaki yatırımlarının desteklenmesi, sürdürülmesi ve ayrıca sivil alanda ekonomiye ilişkin etkin projeler ve politikalar üretilmesinde çok ciddi katkıları bulunmaktadır" dedi.

Kaya, "İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde odalara düşen görevler ve sorumluluklar da artıyor. Özellikle bölgemiz gibi ekonomik, siyasal ve sosyal alanda sorunların yoğunlaştığı bir bölgede, ticaret ve sanayi odalarının yereli temsil gücü, karar alma mekanizmalarına aktif katılımı ve bölgesel düzeyde etkin politikalar üretmesi gerekmektedir Bizler her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte Oda seçimlerine iş insanlarımızı temsil eden sivil toplum kuruluşlarımızın güçlü desteği ile hazırlanıyoruz. Bu birlikteliği sağlamak için her meslek grubundan herkesimden katılımını sağladığımız güçlü bir ekip ile Birlikte Diyarbakır.Girişimi olarak adaylığımızı açıklıyoruz.  Amacımız; Kurumsal kimliği güçlü,  ulusal ve bölgesel düzeyde karar alma mekanizmalarına katılan, faaliyetleri ile referans gösterilen, bölgesel düzeyde temsil gücü olan bir ticaret ve sanayi odası yaratmaktır" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde ise seçimleri kazanmaları halinde ise hayata geçirecekleri projeleri şöyle sıraladı:
"Bu amaca ulaşmak için 4 yıllık hizmet dönemi içinde yereldeki güncel ihtiyaçlara göre planladığımız projelerimiz; DTSO'ya üyelerinin ve kentin sorunlarına etkin projeler, politikalar üretebilecek ve iş insanlarının demokratik, katılımcı bir yönetişim anlayışı ile katılımının sağlandığı bir kurumsal bir kimlik kazandırmak. Bunun için kurumsal hizmet birimleri ve güçlü bir insan kaynağı oluşturmak ve çok fonksiyonlu, ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni bir hizmet binası inşa etmek, yereldeki diğer kuruluşların işbirliğinde üye danışma birimi, proje geliştirme ve danışmanlık birimi, yatırım destk ofisi, istihdam destek ofisi gibi kurumsal hizmet birimlerini oluşturmak, kentin ürün ve hizmet ihracatını geliştirmek, ortadoğu'da ırak, suriye ve iran ile sürdürülebilir işbirlikleri sağlamak ve yeni pazarlar yaratmak için dış ticaret ve ihracatı geliştirme merkezi kurmak, DTSO bilim, eğitim vakfı' nı aktif ve özerk hale getirerek, yereldeki ilgili yapıların işbirliğinde bölgesel ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir üniversite kurmak, Diyarbakır ekonomi kongresi düzenlemek, sanayi odası kurmak, makro ve ihtisas organize sanayi bölgesi kurmak, mobilya ve ev dekorasyon merkezini kurmak, lojistik merkezi kurmak, başta Irak, Suriye ve İran olmak üzere bazı ortadoğu ülkelerinde temsilcilik ve dernekler kurmak."