Kısa vadeli dış borç stoku Eylül sonunda 121,3 milyar dolar oldu

(DHA) - Kısa vadeli dış borç stoku, Eylül sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 6.0 artışla 121.3 milyar dolara yükseldi. Orijinal vadesine bakılmaksızın, Eylül sonu itibarıyla vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da, 172.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.4 azalarak 56.9 milyar dolara gerilerken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12.8 artarak 58 milyar dolara yükseldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 14.2 azalarak 9.5 milyar dolara düştü. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 8.6 artarak 20.6 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1.5 artışla 13.2 milyar dolara yükseldi.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 3.6 azalışla 13.5 milyar dolara geriledi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.1 artarak 41.5 milyar dolara yükseldi.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 22.5 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 7.4 artarak 92.4 milyar dolara yükseldi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5.5 azalarak 45.8 milyar dolara gerilerken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 14.4 artarak 74.9 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli tahvil ihraçları, 2018 yıl sonundaki 99 milyon dolardan, yüzde 12.1 azalışla 87 milyon dolara indi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 557 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stokunun Eylül sonu itibarıyla, döviz kompozisyonu yüzde 50.9’u dolar, yüzde 30.4’ü euro, yüzde 13.0’ü TL ve yüzde 5.7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın, Eylül sonu itibarıyla vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 172.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 18.6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18.2, Merkez Bankası’nın yüzde 3.7,  özel sektörün de yüzde 78.1 payı bulunuyor.