KİT'lerin tahvil ihracına yönelik düzenleme

Okuma Süresi: 1 Dakika
KİT'lerin tahvil ihracına yönelik düzenleme
Doviz.com
12.02.2024 10:37

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) tahvil ihracını yalnızca yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı için yapabilecek.

Mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin yurt içi piyasalardan yapacakları tahvil ihraçlarına ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte değişiklik yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetmeliği Resmi Gazete'nin 10 Şubat tarihli sayısında yayımlandı.

Düzenlemeye göre, KİT'ler tahvil ihracı için projenin yıllık kamu yatırım programıyla ilişki kurulduktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'na izin başvurusu yapabilecek. Tahvil ihracı için verilen izin tutarı, yıllık kamu yatırım programındaki proje tutarını geçemeyecek. Yapılacak tahvil ihraçlarında kanunla öngörülen borç stoku limitleri içinde kalınması esas olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan projenin yıllık kamu yatırım programındaki yeri ve finansmanının tahvil ihracıyla gerçekleştirilmesine ilişkin görüş alınacak.

Tahvil ihraçlarına ilişkin belirlenen esaslar, mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları bakımından kıyasen uygulanacak.

REKLAMI KAPAT X