BTC/TRY:
518.833,72
ETH/TRY:
35.342,10
LTC/TRY:
1.515,76
USDT/TRY:
13,70
BTXN/TRY:
31,02

Özel sektörün dış kredileri Temmuz sonunda 230 milyar doları aştı

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Özel sektörün yurt dışından yaptığı, ticari krediler dışındaki borçlanmaları Temmuz sonu itibarıyla, geçen yılın sonuna göre toplam 13.7 milyar dolar, Haziran sonuna göre de 3.0 milyar dolar yükselerek 230.2 mlyar dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2016 yıl sonuna göre 11.4 milyar dolar artarak 213.6 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kalan kısa vadeli kredi borcu da 2.3 milyar dolar artarak 16.6 milyar dolara yükseldi.
Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri ise toplam 69.3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, geçen yıl sonuna göre;
- bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 817 milyon dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da ise 5.6 milyar dolar artışla 30 milyar dolar düzeyine çıktı.
- Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 655 milyon dolar, tahvil stoku da 131 milyon dolar azalışla 4.4 milyar dolara geriledi.
- Buna karşılık aynı dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 5.1 milyar dolar arttı ve tahvil stoku da 5.7 milyar dolara çıktı.
Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak da,
- bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 93 milyon dolar artışla 10.4 milyar dolara,
- finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.6 milyar dolar artışla 3.8 milyar dolar düzeyine çktı.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 213.6 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun,
- yüzde 59.6'sı dolar,
- yüzde 34.4’ü euro,
- yüzde 4.3’ü lira
- yüzde 1.7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.
Aynı dönemde, 16.6 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun,
- yüzde 47.3’ü dolar,
- yüzde 29.3’ü euro,
- yüzde 23.3’ü lira,
- yüzde 0.1’i de diğer döviz cinslerinden oluştu.