Resmi Gazete'de yayımlandı: Yabancıların arsa alımına engel

Okuma Süresi: 1 Dakika
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yabancıların arsa alımına engel
Doviz.com
12.12.2023 10:48

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yatırım karşılığı yabancılara vatandaşlık imkanı veren yönetmelikte düzenlemeye gidildi.

Yabancıya parayla vatandaşlık verilmesine ilişkin yönetmelikte "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Ekli "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "döviz tutarındaki taşınmazı" ibaresi "döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı” şeklinde değiştirilmiştir."

Kaynak: Resmi Gazete

Ne anlama geliyor?

Bu düzenleme ise yabancıların taşınmaz alımıyla vatandaşlık kazanabilmesine ilişkin uygulamaya arsa üzerinde yapı bulunma şartı getirildiğine yani arsa alımlarının önüne geçildiğine işaret ediyor.

İLGİLİ HABER Altın pasaport hakkında az bilinenler: Yatırımla vatandaşlık veren ülkeler Türkiye’de de uygulanmakta olan yatırımla vatandaşlık alma konusunda olumlu ve olumsuz görüşler artmaya devam ediyor. İşte Türkiye ve dünyadaki altın pasaport uygulamaları ve bunlara yönelik eleştiriler...
REKLAMI KAPAT X