Sektörel Güven Endeksleri Kasım Ayında Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Cuma günü açıklanan Sektörel Güven Endekslerine göre mevsimsel etkilerden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında %1,4 azalışla 99,7, perakende sektörü güven endeksi %3,9  azalışla 99,9, inşaat sektörü güven endeksi ise %2,1 düşüşle 82,4 değerlerine geriledi.

 

Hizmet sektörü güven endeksi %1.4  gerileyerek 99,7 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında %1,4 azalış göstererek 99,7 değerine geriledi. Ekim ayındaki değer 101,1 idi. Son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini ve “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalması bu düşüşe neden oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu ve hizmetlere olan talep endeksleri sırasıyla %1,8 ve %2,5 oranında azaldı. Hizmetlere olan talep beklentisi endeksi ise aynı kaldı


Perakende ticaret sektörü güven endeksi %3.9 gerileyerek 99,9 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında %3,9 oranında azalarak 99,9 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacminin-satışların” arttığını ve “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla %10 ve %2,4 azalırken, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %0,5 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Kasım 2017

 

İnşaat sektörü güven endeksi %2.1 gerileyerek 82,4 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 84,2 iken, Kasım ayında %2,1 oranında azalarak 82,4 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %0,5 ve %3,2 azaldı.

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve
değişim oranları, Kasım 2017________________________________________________________________________________
Not:
Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.