Tekstil sektörünün dönüşümüne akademi eli değiyor

Merve DUNDAR - Oral OKAYBEN / İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN sanayi 4.0’ı uygulamaya başladığı günümüzde tekstil sektörünün gelenekselden tekniğe geçişini hızlandırmak adına önemli bir adım atıldı. Üniversite ve sanayiyi bir araya getirecek olan projede tekstil sektöründe dönüşümün mimarı olacak Ar-Ge mühendisleri ve Ar-Ge yöneticileri yetiştirilecek.

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Aachen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsünün iştiraki İTA İstanbul'un iş birliğiyle hayata geçecek olan projede yer alacak öğrenciler eğitimleri esnasında sektördeki şirketlerde çalışma imkanı da bulacak. 

"ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜMÜN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK BİR PROJE"      

Projenin tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, üniversite – sanayi işbirliğine gerçek anlamda katkı sağlayacak projenin endüstrideki dönüşümü de beraberinde getireceğinin altını çizdi. Yücel, “Bahçeşehir Üniversitesi olarak bu kez Türkiye’nin en önemli sektör temsilcileriyle birlikte, ülkemizdeki endüstriyel dönüşümün geleceğine ışık tutacak bir projeye imza atıyoruz. İTHİB ile Bahçeşehir Üniversitesi’nin bu birlikteliğinin bir eğitim iş birliğinden ziyade, üniversite ile endüstrinin birlikte neler yapabileceğini göstermesi adına fırsat olduğunu düşünüyorum. Birlikte yapılacak bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sonucunda bu iş birliğinin tekstil sektörüne önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Ülke olarak “Endüstri 4.0” ve beraberinde getireceği değişime bu ve benzer iş birlikleri ile ayak uydurabileceğimiz inancındayım. Üretimden yönetime, AR-GE’den pazarlamaya kadar tüm süreçlerde ‘yeni ekonomi’ anlayışına ve Endüstri 4.0’ın getirilerine uygun insan kaynağı yetiştirilmesi yalnızca sektörün geleceğini değil, Türkiye’nin de ihracat aracılığıyla büyümesini şekillendirecek en önemli unsur. Bu iş birliğinin üniversite – sanayi birlikteliği adına yapıcı ve gerçekçi bir rol model olmasını diliyorum” diye konuştu.

"TÜRKİYE İHRACATLA, İHRACAT EĞİTİMLE YÜKSELİYOR"

Toplantıda konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, tekstil sektörünün üretim, ihracat ve istihdam açısından Türkiye ekonomisi açısından vazgeçilmez sektörlerinin başında geldiğini belirterek, “Türkiye ihracatla, ihracat eğitimle yükseliyor. Dünya artık sanayi 4.0’ı konuşuyor. Bu şartlar altında geleneksel tekstil anlayışıyla devam etmek gittikçe zorlaşıyor. Sektörün mutlaka teknik tekstile dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için gerekli olan adımlardan belki de en önemlisini burada atıyoruz. Proje ortaklarımızla el ele vererek sektörde dönüşümü sağlayacak nitelikli ve donanımlı Ar-Ge yöneticilerini ve mühendislerini yetiştireceğiz” dedi.

Türkiye'nin son yıllarda ekonomik olarak hızla büyümesine karşılık, ihracatta katma değer ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payının sınırlı gelişebildiğine vurgu yapan Gülle, “Ülke ve sektör olarak yaşanan bu tıkanıklıktan kurtulmaktan başka seçeneğimiz yok. Yaşanan benzeri tıkanıklıklar geçmişte dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile son derece olumsuz sonuçlara neden oldu. Örneğin Almanya’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 70’i geleneksel tekstillerden teknik tekstillere dönüşemediği için faaliyetlerini sürdüremediler. Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatında vazgeçilmezi olan sektörümüzü dönüştürebilmek için geleneksel tekstili geliştirerek Sanayi 4.0’a adaptasyonunu sağlamak ve mevcut yetkinliklerimizi kullanarak teknik tekstillere geçiş sürecimizi hızlandırmamız kaçınılmaz hale geldi. Bunun önündeki en büyük engel ise yetersiz insan kaynağı. Türkiye’de verilen desteklerin de katkısıyla 600’ün üzerinde Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor. Tekstil sektöründe bu sayı 30 civarında. Ancak bu Ar-Ge merkezlerinde görev alacak, bu merkezleri yönetecek yeterli insan kaynağı konusunda önemli sıkıntılar yaşanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi ve Aachen Üniversitesi iş birliğiyle ortaya koyduğumuz proje hem sektörümüzün hem de ülkemizin geleceği için bir dönüm noktası olacaktır. Gençlerimizin bir taraftan çalışırken, diğer taraftan eğitimlerini tamamlayacağı bu proje Türkiye genelin için de bir model olacaktır“  ifadelerinde bulundu.

Projenin taraflarından İTA İstanbul'un temsilcisi Bayram Aslan ise konuşmasında program kapsamında hangi rolleri üstleneceklerine dair açıklamalarda bulundu.

PROJE NASIL UYGULANACAK?

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çatısı altında açılacak “Mühendislik Yönetimi”  yüksek lisans programı çerçevesinde İTHİB üyesi şirketlerin Ar-Ge ve Üretim Mühendisi ihtiyacı karşılanmış olacak. İlk etapta 30 öğrencinin olacağı programın 10 yıl sürmesi öngörülüyor. Talebin artması durumunda ise öğrenci sayısı ve süre uzayabilecek. 3 dönem şeklinde uygulanacak olan program 10 ders ve 1 projeyi kapsayacak. Programa katılacak adaylar İTHİB üyesi şirketler tarafından belirlenecek. Belirlenen adaylar eğitim süresince ve eğitimlerini tamamladıktan sonra aynı şirketlerde çalışmaya devam edecek. Programa katılacak adaylar, şirketler tarafından üç aylık bir iş sürecinden sonra seçilecek ve BAU’nun mülakat sürecinden sonra programa katılacak. Program çerçevesinde Mühendislik Yönetimi, Tekstile Giriş, Teknik Tekstiller, Proje Yönetimi ve Fabrika Uyarlamaları, Araştırma Metotları, Teknik Elyaflar ve İplikler, Teknik Tekstil Yapıları, Teknoloji Yönetimi, Ürün Geliştirme ve Süreç Yönetimi, Nanoteknoloji, Kalite Yönetimi gibi dersler alacak olan öğrenciler programdan tezli veya tezsiz mezun olabilecekler.

PROGRAM BİR İLK OLACAK

Programın diğer akademik ortağı olan Aechen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsü iştiraki İTA İstanbul, program kapsamında bazı derslerin uzaktan eğitim ile verilmesi ve öğrencilerin ilk yılın sonunda yaz programı çerçevesinde eğitimini üstlenecek. Türkiye’de ilk defa akademik beklentinin yansı sıra sanayide çalışabilecek, üretime yönelik ARGE çalışmaları gerçekleştirecek mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen program; Almanya, Güney Kore, Çin, Japonya ve Brezilya ekonomisinde büyük pay sahibi olan teknik tekstil üretimi ve İhracata etkisini Türkiye'de sağlamayı hedefliyor.

(FOTOĞRAF)