Vakıfbank Hisseleri Hazineye Devrediliyor

Okuma Süresi: 3 Dakika
Vakıfbank Hisseleri Hazineye Devrediliyor
Doviz.com
25.12.2017 12:21

Pazar günü Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren, OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) göre VakıfBank’taki vakıf hisseleri Hazine’ye devredilecek.  Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki A ve B grubu hisselerin hepsi Hazine’ye devredilecek. Türkiye Vakıflar Bankası’nın elinde bulunan hisselerden Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönetiminde olan hisselerin tamamı hesaplanacak bedel karşılığında  Hazine’ye devredilecek. 

696 sayılı KHK uyarınca,  Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’nda da çeşitli düzenlemeler yapıldı. Buna göre,  “banka hisseleri diğer mülhak vakıfların  hisseleri dışarıda bırakılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettikleri A ve B grubundaki hisselerin tamamının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek hisse bedeli  üzerinden Hazine’ye devredilecek.”
 

Ödeme Şekli

Devredilen hisseler ve bedelleri, “Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir hafta içinde Hazine Müsteşarlığı adına Banka pay defterine kaydedilecek. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, devir tarihi valörlü olmak üzere, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hisse sahibi vakıfları temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğüne ihraç edilecek.  İhraç edilen kira sertifikalarından ilki 2 ay vadeli, geri kalan 4 kira sertifikası ise bir, iki, üç ve dört yıl vadeli olarak ihraç edilecek.”

C ve B Grubu Hisselerin Bedeli

696 Nolu KHK’ya göre “Bankanın (C) grubu hissedarlarından Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfının (sandık), Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde bankaya müracaat etmesi halinde, Bakanlar Kurulu tarafından sandık için tespit edilen beher hisse bedeli karşılığında sandığın sahip olduğu hisselerin Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yetkili olacak.

 

Sandık tarafından devredilecek hisselerin devir bedeli, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Hazine Müsteşarlığı tarafından özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmek suretiyle sandığa ödenecek.

 

Bankanın (B) grubu hisselerinden diğer mülhak vakıflara ait olan hisseler ile (C) grubu hisselerinden diğer gerçek ve tüzel kişilere ait olan hisselerin hissedarlarının Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde bankaya müracaat etmeleri halinde, sahip oldukları hisselerin Bakanlar Kurulu tarafından sandık için tespit edilen beher hisse değeri üzerinden Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Başbakan Yardımcısı Şimşek yetkili olacak.

 

Söz konusu hisselerin devir bedeli, ilgili gerçek ve tüzel kişilere banka tarafından ödeme yapılmasını müteakip bankanın talebi üzerine Hazine Müsteşarlığınca nakit olarak ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödeme Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden karşılanacak.  Bu düzenlenmenin uygulanmasına ilişkin çıkabilecek tereddütleri gidermeye ilgisine göre Maliye Bakanı veya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yetkili olacak.” 

Etiketler: banka
REKLAMI KAPAT X