Yurt dışından telefon getirme süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı

(DHA) - Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen ve kayıt ettirilebilen cep telefonları için süre, misyon görevlileri hariç olmak üzere iki yıldan üç yıla çıkarıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına dair kararda değişiklikler yapan karara göre, ülkeye, yurt dışında yolcu beraberinde, yolcunun kimlik numarası kayıtlı hatlarda kullanılmak koşuluyla üç yılda bir cep telefonu getirilebilecek. Bu süre daha önce iki yıl olarak uygulanıyordu.

Değişikliğe göre ayrıca, Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve bedeli gönderi başına 150 euro üzerine olmayan kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına vergiden muaf olacak.

Bunun yanı sıra kıymeti 1500 Euro'yu geçmemek koşuluyla, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda yüzde 18, diğer ülkelerden gelmesi durumunda yüzde 20, kitap ve benzeri basılı yayın için yüzde 0, özel tüketim vergisi kanunda yer alan eşya olması durumunda yüzde 20 tek ve maktu vergi tahsil edilecek.