***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 18:59
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 16.732.078 -977.276 1.042.788 20.556.437 12.972.300 53.326.327 53.326.327
Transferler
331.432 12.640.868 -12.972.300 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.677 7.528.903 7.466.226 7.466.226
Dönem Karı (Zararı)
7.528.903 7.528.903 7.528.903
Sermaye Arttırımı
97.000.000 97.000.000 97.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.069.284 1.069.284 1.069.284
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.039.953 1.374.220 33.197.305 7.528.903 158.861.837 158.861.837
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.203.522 1.374.220 33.197.305 14.227.079 165.396.444 165.396.444
Transferler
793.301 13.433.778 -14.227.079 0 0
Dönem Karı (Zararı)
13.972.080 13.972.080 13.972.080
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.445 13.972.080 13.938.635 13.938.635
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.236.967 2.167.521 46.631.083 13.972.080 179.335.079 179.335.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.964.817 8.359.783
Dönem Karı (Zararı)
13.972.080 7.528.903
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.462.210 1.334.625
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.129.699 2.161.942
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.027 -4.399
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.027 -4.399
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
524.213 596.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10b 499.364 532.692
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 24.664
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10c 24.849 39.128
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.960.569 -3.311.814
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18,20a -8.959.772 -3.299.596
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24.765 16.294
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-25.562 -28.512
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15b 846.474 1.892.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.503.950 -2.811.177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.127.891 2.661.017
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.528.022 1.242.902
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.711.228 -4.040.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.448.635 -2.674.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.165.291 -3.048.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-283.344 373.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.994.080 6.052.351
Alınan Faiz
1.187.998 3.299.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10b -324.606 -274.470
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10c -199.777 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.634.352 -809.039
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6a 0 91.345
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-247.250.163 -49.686.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-242.559.126 -22.881.021
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.691.037 -26.805.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.152.941 231.773.773
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 98.069.284
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
122.153.509 133.313.326
Kredilerden Nakit Girişleri
122.153.509 133.313.326
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.128 -82.785
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.128 -82.785
Ödenen Faiz
-18.024.003 -1.749.803
Alınan Faiz
10.079.563 2.223.751
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-154.062.039 190.447.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-154.062.039 190.447.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
164.014.667 12.683.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.952.628 203.130.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.952.628 164.939.002
Ticari Alacaklar
12.635.228 14.737.557
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 1.151.214 1.457.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 11.484.014 13.279.993
Stoklar
7 5.387.747 6.913.742
Peşin Ödenmiş Giderler
11 479.487 161.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.680.871 289.944
Diğer Dönen Varlıklar
12a 18.003.249 7.148.457
ARA TOPLAM
48.139.210 194.190.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.139.210 194.190.624
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
206.800 206.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
206.800 206.800
Maddi Duran Varlıklar
8 437.809.501 154.292.865
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
967.742 1.039.261
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
967.742 1.039.261
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.704.427 22.909.790
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15b 1.185.599 780.287
Diğer Duran Varlıklar
12b 13.000.000 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
457.874.069 179.229.003
TOPLAM VARLIKLAR
506.013.279 373.419.627
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
52.728 56.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 52.728 56.128
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 58.642.943 18.731.513
Ticari Borçlar
12.398.738 19.085.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 3.209.975 5.242.756
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 9.188.763 13.842.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 649.112 467.548
Diğer Borçlar
89.259 12.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
89.259 12.781
Ertelenmiş Gelirler
14 3.696 15.881
Kısa Vadeli Karşılıklar
10a 231.692 114.664
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
231.692 114.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12c 843.478 1.489.708
ARA TOPLAM
72.911.646 39.973.424
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.911.646 39.973.424
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
250.198.511 164.523.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 250.198.511 164.523.352
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.568.043 3.526.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10b 2.806.310 2.589.746
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10c 761.733 936.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
253.766.554 168.049.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.678.200 208.023.183
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
179.335.079 165.396.444
Ödenmiş Sermaye
16 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.069.284 1.069.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.236.967 -1.203.522
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.236.967 -1.203.522
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.167.521 1.374.220
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.631.083 33.197.305
Net Dönem Karı veya Zararı
13.972.080 14.227.079
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
179.335.079 165.396.444
TOPLAM KAYNAKLAR
506.013.279 373.419.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 47.393.579 45.771.946 15.769.095 18.351.525
Satışların Maliyeti
17 -38.365.844 -35.716.121 -13.349.603 -13.888.347
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.027.735 10.055.825 2.419.492 4.463.178
BRÜT KAR (ZARAR)
 • TRY
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • USD
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • EUR
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • Gram Altın
  • Çeyrek Altın
  • Yarım Altın
  • Tam Altın
  • Cumhuriyet Altını
  • Ons
  • Gram Altın
  • Ata Altın
  • 14 Ayar Altın
  • 18 Ayar Altın
  • 22 Ayar Bilezik
  • İkibuçuk Altın
  • Beşli Altın
  • Gremse Altın
  • Reşat Altın
  • Hamit Altın
  • Gümüş

Öneri ve Şikayetlerinizi bize ulaştırın.