***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 21:26
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 24.944.600 19.115.889 12.659.871 9.215.271
Satışların Maliyeti
17 -19.172.815 -14.807.507 -10.095.710 -7.140.112
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.771.785 4.308.382 2.564.161 2.075.159
BRÜT KAR (ZARAR)
5.771.785 4.308.382 2.564.161 2.075.159
Genel Yönetim Giderleri
-1.993.548 -1.708.042 -1.009.754 -880.836
Pazarlama Giderleri
-2.568.186 -2.187.869 -964.356 -1.002.170
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 728.387 593.958 417.919 276.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -662.652 -82.039 -412.536 -5.663
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.275.786 924.390 595.434 462.820
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 266.575 272.151 128.137 98.157
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.646 -93.867 -60 -56.720
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.539.715 1.102.674 723.511 504.257
Finansman Gelirleri
49.652 2.422 32.697 -1.836
Finansman Giderleri
20 -862.080 -764.448 -408.112 -478.371
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
727.287 340.648 348.096 24.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-172.250 -86.875 88.362 -171.428
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -22.843 0 78.081 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -149.407 -86.875 10.281 -171.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
555.037 253.773 436.458 -147.378
DÖNEM KARI (ZARARI)
555.037 253.773 436.458 -147.378
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
555.037 253.773 436.458 -147.378
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 4.444.169 7.898 2.883 326.613 -3.317.850 954.663 -2.363.187 18.330.746 18.330.746
Transferler
20.407 934.256 -954.663 -20.407 0
Dönem Karı (Zararı)
253.773 253.773 253.773 253.773
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 15.500 -8.968 6.532 6.532
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 4.444.169 23.398 -6.085 347.020 -2.383.594 253.773 -2.129.821 18.591.051 18.591.051
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 4.363.815 23.992 -17.187 347.020 -2.303.240 400.541 -1.902.699 18.727.311 18.727.311
Transferler
-20.088 30.991 389.638 -400.541
Dönem Karı (Zararı)
555.037 555.037 555.037
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 804 -2.090 -1.286 -1.286
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 4.343.727 24.796 -19.277 378.011 -1.913.602 555.037 -1.358.565 19.281.062 19.281.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.843.497 -2.146.538
Dönem Karı (Zararı)
555.037 253.773
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
555.037 253.773
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.411.658 1.338.504
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 775.894 672.049
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
78.070 463
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 78.070 -42.466
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 42.929
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.671 10.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 43.671 10.926
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
370.863 490.811
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
370.863 490.811
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.090 77.380
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-29.090 77.380
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
172.250 86.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
876.802 -3.738.815
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
442.277 -1.622.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 442.277 -1.622.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -524.922 -4.128
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-242.614 -37.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-282.308 33.436
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 1.077.568 -1.220.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -629.398 -961.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-629.398 -961.887
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
511.277 69.991
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 511.277 69.991
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.843.497 -2.146.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
44.666 -3.476.329
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -221.909 -3.560.645
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-221.909 -3.560.645
Alınan Faiz
266.575 84.316
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.443.073 6.831.572
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -36.192 9.423.642
Kredilerden Nakit Girişleri
-36.192 9.423.642
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.769.443 -2.016.943
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.769.443 -2.016.943
Ödenen Faiz
20 -637.438 -575.127
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-554.910 1.208.705
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.090 -8.968
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-557.000 1.199.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.662.923 2.382.107
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.105.923 3.581.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
555.037 253.773 436.458 -147.378
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
804 15.500 56.576 24.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.005 19.375 70.720 30.856
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-201 -3.875 -14.144 -6.171
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-201 -3.875 -14.144 -6.171
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.090 -8.968 21.903 -1.700
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.090 -8.968 21.903 -1.700
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.286 6.532 78.479 22.985
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
553.751 260.305 514.937 -124.393
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
553.751 260.305 514.937 -124.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.105.923 2.662.923
Ticari Alacaklar
11.016.989 11.422.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.016.989 11.422.918
Diğer Alacaklar
1.087.489 860.957
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 23 1.087.114 844.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 375 16.457
Stoklar
8 6.558.989 7.636.557
Peşin Ödenmiş Giderler
811.644 293.167
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
811.644 293.167
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 27.034 29.248
Diğer Dönen Varlıklar
395.467 613.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 395.467 613.394
ARA TOPLAM
22.003.535 23.519.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.003.535 23.519.164
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
15.423 15.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 15.423 15.369
Maddi Duran Varlıklar
9 22.329.080 22.863.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 51.662 71.591
Peşin Ödenmiş Giderler
95.959 95.959
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
95.959 95.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 690.984 840.592
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.183.108 23.886.647
TOPLAM VARLIKLAR
45.186.643 47.405.811
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.463.113 9.208.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.463.113 9.208.346
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.486.038 2.769.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.486.038 2.769.443
Ticari Borçlar
6.752.669 7.296.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.752.669 7.296.739
Ertelenmiş Gelirler
877.272 620.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 877.272 620.680
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22.843
Kısa Vadeli Karşılıklar
599.716 559.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 571.115 530.551
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 28.601 28.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
256.472 42.351
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
 • TRY
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • USD
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • EUR
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • Gram Altın
  • Çeyrek Altın
  • Yarım Altın
  • Tam Altın
  • Cumhuriyet Altını
  • Ons
  • Gram Altın
  • Ata Altın
  • 14 Ayar Altın
  • 18 Ayar Altın
  • 22 Ayar Bilezik
  • İkibuçuk Altın
  • Beşli Altın
  • Gremse Altın
  • Reşat Altın
  • Hamit Altın
  • Gümüş

Öneri ve Şikayetlerinizi bize ulaştırın.