***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

08.11.2016 17:42
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 35.986.803 29.199.091 11.042.203 10.083.202
Satışların Maliyeti
17 -27.684.064 -22.797.487 -8.511.249 -7.989.980
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.302.739 6.401.604 2.530.954 2.093.222
BRÜT KAR (ZARAR)
8.302.739 6.401.604 2.530.954 2.093.222
Genel Yönetim Giderleri
-2.968.024 -2.534.093 -974.476 -826.051
Pazarlama Giderleri
-3.751.723 -3.449.688 -1.183.537 -1.261.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 838.838 1.544.566 110.451 950.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -812.861 -56.931 -150.209 25.108
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.608.969 1.905.458 333.183 981.068
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 336.383 368.801 69.808 96.650
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -2.646 -653.715 -559.848
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.942.706 1.620.544 402.991 517.870
Finansman Gelirleri
3.422 2.422 -46.230
Finansman Giderleri
20 -1.312.241 -1.208.828 -450.161 -444.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
633.887 414.138 -93.400 73.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-143.505 -112.604 28.745 -25.729
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22.843
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -143.505 -112.604 5.902 -25.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
490.382 301.534 -64.655 47.761
DÖNEM KARI (ZARARI)
490.382 301.534 -64.655 47.761
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
490.382 301.534 -64.655 47.761
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,03100000 0,01900000 -0,00400000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 4.444.169 7.898 2.883 326.613 -3.317.850 954.663 18.330.746 18.330.746
Transferler
20.407 934.256 -954.663
Dönem Karı (Zararı)
301.534 301.534 301.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 32.897 -30.446 2.451 2.451
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 4.444.169 40.795 -27.563 347.020 -2.383.594 301.534 18.634.731 18.634.731
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.600.000 312.370 4.363.815 23.992 -17.187 347.020 -2.303.240 400.541 18.727.311 18.727.311
Transferler
-20.088 30.991 389.638 -400.541
Dönem Karı (Zararı)
490.382 490.382 490.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 27.402 -7.628 19.774
Dönem Sonu Bakiyeler
15.600.000 312.370 4.343.727 51.394 -24.815 378.011 -1.913.602 490.382 19.237.467 19.237.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.364.831 -1.524.835
Dönem Karı (Zararı)
490.382 301.534
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.112.740 2.055.406
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 1.153.170 1.051.241
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.253 -10.026
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 17.253 -10.026
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.688 14.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 52.688 14.755
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
782.330 816.751
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-36.206 70.081
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
143.505 112.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-238.291 -3.881.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
836.587 -2.505.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 836.587 -2.505.485
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-574.991 -449.842
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-154.298 -56.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-420.693 -393.079
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 616.312 -1.549.391
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.313.844 380.524
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.313.844 380.524
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
197.645 242.419
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 197.645 242.419
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.364.831 -1.524.835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-280.723 -3.631.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -515.313 -3.812.938
Alınan Faiz
234.590 180.966
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.295.751 5.758.258
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.490.612 8.772.918
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.769.443 -2.016.943
Ödenen Faiz
20 -1.016.920 -997.717
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.643 601.451
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.628 -30.446
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-219.271 571.005
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.662.923 2.382.107
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.443.652 2.953.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
490.382 301.534 -64.655 47.761
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.402 32.897 26.598 17.397
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.252 41.121 33.247 21.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.850 -8.224 -6.649 -4.349
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.850 -8.224 -6.649 -4.349
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.628 -30.446 -5.538 -21.478
Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.628 -30.446 -5.538 -21.478
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.774 2.451 21.060 -4.081
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
510.156 303.985 -43.595 43.680
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
510.156 303.985 -43.595 43.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.443.652 2.662.923
Ticari Alacaklar
10.677.159 11.422.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.677.159 11.422.918
Diğer Alacaklar
998.798 860.957
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,23 998.798 844.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 16.457
Stoklar
8 7.020.245 7.636.557
Peşin Ödenmiş Giderler
746.045 293.167
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
746.045 293.167
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 48.942 29.248
Diğer Dönen Varlıklar
577.604 613.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 577.604 613.394
ARA TOPLAM
22.512.445 23.519.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.512.445 23.519.164
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
15.737 15.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 15.737 15.369
Maddi Duran Varlıklar
9 22.238.161 22.863.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 58.709 71.591
Peşin Ödenmiş Giderler
95.959 95.959
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 95.959 95.959
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 690.237 840.592
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.098.803 23.886.647
TOPLAM VARLIKLAR
45.611.248 47.405.811
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.053.418 9.208.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.053.418 9.208.346
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.606.316 2.769.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.606.316 2.769.443
Ticari Borçlar
6.054.770 7.296.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.054.770 7.296.739
Diğer Borçlar
15.751
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.751
Ertelenmiş Gelirler
599.867 620.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 599.867
 • TRY
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • USD
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • EUR
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • Gram Altın
  • Çeyrek Altın
  • Yarım Altın
  • Tam Altın
  • Cumhuriyet Altını
  • Ons
  • Gram Altın
  • Ata Altın
  • 14 Ayar Altın
  • 18 Ayar Altın
  • 22 Ayar Bilezik
  • İkibuçuk Altın
  • Beşli Altın
  • Gremse Altın
  • Reşat Altın
  • Hamit Altın
  • Gümüş

Öneri ve Şikayetlerinizi bize ulaştırın.