***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

05.08.2016 17:44
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 131.765.945 136.065.027 64.397.014 70.936.958
Satışların Maliyeti
29 -111.046.929 -115.191.703 -53.170.534 -61.330.019
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.719.016 20.873.324 11.226.480 9.606.939
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
20.719.016 20.873.324 11.226.480 9.606.939
Genel Yönetim Giderleri
30 -2.322.069 -2.303.746 -1.366.233 -1.274.102
Pazarlama Giderleri
30 -5.318.827 -5.806.434 -2.747.791 -2.888.182
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 281.697 202.612 173.278 65.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -257 -11.151 -182 -10.732
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.359.560 12.954.605 7.285.552 5.499.697
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.359.560 12.954.605 7.285.552 5.499.697
Finansman Gelirleri
33 11.724.579 13.676.430 7.436.668 5.634.328
Finansman Giderleri
33 -9.509.456 -12.800.670 -5.054.095 -4.646.383
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.574.683 13.830.365 9.668.125 6.487.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.419.064 -2.595.664 -1.420.769 -1.013.216
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.531.843 -2.797.630 -1.485.823 -1.114.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 112.779 201.966 65.054 101.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.155.619 11.234.701 8.247.356 5.474.426
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.155.619 11.234.701 8.247.356 5.474.426
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.155.619 11.234.701 8.247.356 5.474.426
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 23.967.386 -259.212 7.989.596 38.256.650 23.577.938 127.117.966 0 127.117.966
Transferler
23.577.938 -23.577.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.234.701 11.178.119 11.178.119
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.582 11.234.701 11.178.119 0 11.178.119
Dönem Sonu Bakiyeler
5.220.000 28.365.608 23.910.804 -259.212 7.989.596 56.614.588 11.234.701 133.076.085 0 133.076.085
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 23.685.875 -431.753 8.464.311 56.421.384 17.459.015 139.184.440 139.184.440
Transferler
17.459.015 -17.459.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.043 13.155.619 13.014.576 13.014.576
Dönem Karı (Zararı)
13.155.619 13.155.619 13.155.619
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.043 -141.043 -141.043
Kar Payları
-7.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.220.000 28.365.608 23.544.832 -431.753 8.464.311 66.380.399 13.155.619 144.699.016 0 144.699.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.801.664 24.011.412
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
121.945.629 120.740.547
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
29,8 121.819.270 120.446.997
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
31 126.359 293.550
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-90.470.283 -98.593.966
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
29,8 -90.470.026 -98.582.815
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
32 -257 -11.151
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
31.475.346 22.146.581
Ödenen Faiz
33 -9.432.210 -12.618.117
Alınan Faiz
33 11.962.763 13.887.193
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19,13 -970.241 -2.591.262
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
766.006 3.187.017
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.407.820 -4.058.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
167.085 339.845
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,31,32 167.085 339.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.574.905 -4.397.870
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,31,32 -1.574.905 -4.397.870
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.863.074 -12.078.334
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.157 325.061
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 35.157 325.061
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.398.231 -7.183.395
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.398.231 -7.183.395
Ödenen Temettüler
-7.500.000 -5.220.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.530.770 7.875.053
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.530.770 7.875.053
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.720.845 29.007.007
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.251.615 36.882.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.155.619 11.234.701 8.247.356 5.474.426
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-141.043 -56.582 -14.293 -15.134
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-176.304 -70.728 -17.867 -18.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.261 14.146 3.574 3.784
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35.261 14.146 3.574 3.784
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-141.043 -56.582 -14.293 -15.134
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.014.576 11.178.119 8.233.063 5.459.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.014.576 11.178.119 8.233.063 5.459.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.251.615 20.720.845
Ticari Alacaklar
8 69.914.514 60.206.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18.124 3.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
69.896.390 60.202.721
Diğer Alacaklar
9 15.000 1.978.126
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.000 1.978.126
Stoklar
11 51.982.677 62.098.806
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.799.946 1.229.671
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.799.946 1.229.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 1.095.685 4.032.703
Diğer Dönen Varlıklar
14 996.737 1.215.169
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
996.737 1.215.169
ARA TOPLAM
170.056.174 151.481.343
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
170.056.174 151.481.343
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Diğer Alacaklar
9 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 4.286.000 4.286.000
Maddi Duran Varlıklar
16 44.787.574 44.580.321
Arazi ve Arsalar
7.325.721 6.885.721
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
12.280.745 12.458.727
Tesis, Makine ve Cihazlar
24.123.723 24.152.714
Taşıtlar
413.052 491.805
Mobilya ve Demirbaşlar
397.902 347.236
Diğer Maddi Duran Varlıklar
246.431 244.118
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.327.601 49.120.348
TOPLAM VARLIKLAR
219.383.775 200.601.691
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.850.900 2.891.046
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.850.900 2.891.046
Banka Kredileri
6 2.850.900 2.891.046
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.302.935 2.611.130
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.302.935 2.611.130
Banka Kredileri
1.302.935 2.611.130
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 171.187 136.030
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
171.187 136.030
Ticari Borçlar
8 57.126.713 40.366.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
54.286 47.603
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
57.072.427 40.319.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 343.353 338.604
Diğer Borçlar
9 87.702 92.212
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.546 7.668
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
73.156 84.544
Türev Araçlar
17 6.831 56.194
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6.831 56.194
Ertelenmiş Gelirler
18 2.582.841 3.376.842
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.582.841 3.376.842
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.531.843 3.907.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 346.410 346.410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
346.410 346.410
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 321.773 322.256
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
321.773 322.256
ARA TOPLAM
67.672.488 54.444.852
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.672.488 54.444.852
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.288.356 1.294.578
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.288.356 1.294.578
Banka Kredileri
6 1.288.356 1.294.578
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.437.006 2.242.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.437.006 2.242.872
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.286.909 3.434.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.012.271 6.972.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.684.759 61.417.251
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.699.016 139.184.440
Ödenmiş Sermaye
25 5.220.000 5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 28.365.608 28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.113.079 23.254.122
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 23.113.079 23.254.122
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.685.875 23.685.875
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-572.796 -431.753
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 9.188.198 8.464.311
Yasal Yedekler
9.188.198 8.464.311
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 65.656.512 56.421.384
Net Dönem Karı veya Zararı
13.155.619 17.459.015
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.699.016 139.184.440
TOPLAM KAYNAKLAR
219.383.775 200.601.691http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550699


BIST
Tüm Haberler ›
 • TRY
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • USD
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • EUR
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • Gram Altın
  • Çeyrek Altın
  • Yarım Altın
  • Tam Altın
  • Cumhuriyet Altını
  • Ons
  • Gram Altın
  • Ata Altın
  • 14 Ayar Altın
  • 18 Ayar Altın
  • 22 Ayar Bilezik
  • İkibuçuk Altın
  • Beşli Altın
  • Gremse Altın
  • Reşat Altın
  • Hamit Altın
  • Gümüş

Kredi Bul

Öneri ve Şikayetlerinizi bize ulaştırın.