***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 17:41
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 82.757.584 -204.976 243.597 -20.417.152 -1.020.429 96.082.754 595.985 96.681.739
Transferler
-1.020.429 1.020.429
Dönem Karı (Zararı)
-24.151.987 -24.151.987 -32.843 -24.184.830
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
158.794 158.794 158.794
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.616 -23.616 23.616
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 82.757.584 -46.182 243.597 -21.461.198 -24.151.987 72.065.944 589.758 72.655.702
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 128.264.534 -471.062 243.597 -21.461.851 -23.576.157 117.768.190 560.735 118.328.925
Transferler
-23.576.157 23.576.157
Dönem Karı (Zararı)
-13.480.528 -13.480.528 30.295 -13.450.233
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.005.318 444.980 2.450.298 2.450.298
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-133.933 -133.933 -133.933
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.264.534 -604.995 243.597 -44.993.008 -13.480.528 106.604.028 591.030 107.195.058


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.759.655 -41.944.678
Dönem Karı (Zararı)
-13.450.233 -24.184.830
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.304.424 4.473.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 3.586.669 3.920.757
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 833.380 400.108
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 -515.268 -426.042
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 4.552.942
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 -97.528
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 846.701 675.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.504.075 -14.061.985
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.795.664 1.593.430
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.795.664 1.593.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-594.792 -530.963
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-596.351 -530.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.559
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-209.000 -379.506
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.306.959 1.311.832
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.094.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
212.107 1.311.832
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.824 -16.056.778
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.824 -16.056.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
233.068
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
233.068
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.358.266 -33.773.583
Ödenen Faiz
7,19,20 -5.444.717 -8.266.052
Alınan Faiz
7,19,20 326.796 94.957
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
527.812 -1.297.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.713.200 623.803
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.185.388 -1.921.095
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.370.562 44.967.754
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,19,20 7.488.483 53.155.995
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,19,20 -8.188.241
Ödenen Faiz
-5.444.717
Alınan Faiz
7,19,20 326.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-861.281 1.725.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-861.281 1.725.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.616.926 539.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
755.645 2.265.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 755.645 1.616.926
Ticari Alacaklar
13.050.934 16.846.598
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.050.934 16.846.598
Diğer Alacaklar
8 7.102.137 6.507.345
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.832.277 6.235.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 269.860 271.419
Stoklar
2.970.522 2.761.522
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.304.534 8.533.526
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
958 882
Diğer Dönen Varlıklar
16 900.244 575.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 900.244 575.620
ARA TOPLAM
35.084.974 36.842.419
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.084.974 36.842.419
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 5.427.062 5.427.061
Diğer Alacaklar
8 70.817 70.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 70.817 70.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.420.483 2.420.483
Maddi Duran Varlıklar
12 199.943.309 203.917.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
600.848 640.947
Şerefiye
14 433.388 433.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 167.460 207.559
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.369.554 2.512.780
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
213.832.073 214.989.698
TOPLAM VARLIKLAR
248.917.047 251.832.117
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 14.361.818 14.072.371
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 9.321.507 6.115.078
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 79.447 620.292
Ticari Borçlar
10.125.053 7.818.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
419.429 207.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.705.624 7.610.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.506.737 1.764.656
Diğer Borçlar
8 9.758 36.187
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.502 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.256 36.080
Ertelenmiş Gelirler
9 16.646.445 22.519.250
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.694.911 3.208.222
ARA TOPLAM
58.745.676 56.154.150
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.745.676 56.154.150
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 73.851.892 69.859.286
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 27.088 27.088
Ertelenmiş Gelirler
9 44.531
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.955.138 1.178.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.955.138 1.178.222
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 7.097.664 6.284.446
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.976.313 77.349.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.721.989 133.503.192
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 106.604.028 117.768.190
Ödenmiş Sermaye
25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.005.318
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.174.427 11.729.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127.659.539 127.793.472
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127.659.539 127.793.472
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
128.264.534 128.264.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-604.995 -471.062
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
243.598 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-44.993.008 -21.416.851
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.480.528 -23.576.157
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 591.030 560.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.195.058 118.328.925
TOPLAM KAYNAKLAR
248.917.047 251.832.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR
 • TRY
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • USD
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • EUR
  • TRY
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • CHF
  • CAD
  • RUB
  • AED
  • AUD
  • DKK
  • SEK
  • NOK
  • JPY
  • KWD
  • ZAR
  • BHD
  • LYD
  • SAR
  • IQD
  • ILS
  • IRR
  • INR
  • MXN
  • HUF
  • NZD
  • BRL
  • IDR
  • CSK
  • PLN
  • BGN
  • RON
  • CNY
  • ARS
  • ALL
  • AZN
  • BAM
  • BYR
  • CLP
  • COP
  • CRC
  • DZD
  • EGP
  • HKD
  • HRK
  • ISK
  • JOD
  • KRW
  • KZT
  • LBP
  • LKR
  • LTL
  • LVL
  • MAD
  • MDL
  • MKD
  • MYR
  • OMR
  • PEN
  • PHP
  • PKR
  • QAR
  • RSD
  • SGD
  • SYP
  • THB
  • TWD
  • UAH
  • UYU
 • Gram Altın
  • Çeyrek Altın
  • Yarım Altın
  • Tam Altın
  • Cumhuriyet Altını
  • Ons
  • Gram Altın
  • Ata Altın
  • 14 Ayar Altın
  • 18 Ayar Altın
  • 22 Ayar Bilezik
  • İkibuçuk Altın
  • Beşli Altın
  • Gremse Altın
  • Reşat Altın
  • Hamit Altın
  • Gümüş

Öneri ve Şikayetlerinizi bize ulaştırın.