Halka açık olmayan anonim şirketler için yeni dönem: Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu

Okuma Süresi: 2 Dakika
Halka açık olmayan anonim şirketler için yeni dönem: Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu
Doviz.com
18.05.2023 13:56

Borsa İstanbul’da, şirketlerin Girişim Sermayesi Pazarı'yla halka açık olmayan paylarını satabileceği, satış için ise şirketin aktif toplamının en az 20 milyon TL, net satış hasılatının en az 10 milyon TL olması gerekeceği bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu halka açık olmayan anonim şirketlerin (AŞ) Girişim Sermayesi Pazarı'nda (GSP) işlem görmek üzere sermaye artırımı yoluyla ihraç edecekleri paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin esasları belirledi. Ardından Borsa İstanbul’da Girişim Sermayesi Pazarı oluşturuldu.

SPK’nin Resmi Gazete’ne yayımlanan tebliğine göre anonim şirketlerin sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek paylarının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılabilmesi ve GSP'de işlem görebilmesi için esasları SPK tarafından belirlenen izahname hazırlanması ve onaylanması gerekiyor.

Hangi şartlar aranıyor?

Söz konusu AŞ'lerin, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş, payların satışa sunulacağı yıldan önceki yıla ait finansal tabloları itibarıyla; aktif toplamının en az 20 milyon TL, net satış hasılatının en az 10 milyon TL olması, kayıtlı sermaye sistemine geçmek için ise tescil edilmiş sermayesinin en az 10 milyon TL tutarında ve tamamının ödenmiş olması şartları aranacak. Kapsam dahilindeki AŞ'lerin payları, borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden 2 yıl tamamlanmadan halka arz edilerek satılamayacak.

AŞ'lere, payları borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden 5 yılı aşmamak üzere paylarının borsanın diğer pazarlarında işlem görmesini sağlayan ve yalnızca sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmesi suretiyle düzenlenecek izahnamenin onaylanması talebiyle SPK'ya başvuruda bulunmak zorunluluğu bulunuyor.

Halka açık hale gelecek

Henüz halka arza hazır olmayan ama ileride halka arz yapmak isteyen şirketlere yönelik olan bu pazar ile şirketlerin, büyüme için ihtiyaç duydukları finansmanı, sadece sermaye artırımı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara pay senedi ihraç ederek elde edebilecekleri belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Şirket hazırlayacağı izahname SPK tarafından onaylandıktan sonra ihraç edeceği paylarını nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satacaktır. Bu paylar Girişim Sermayesi Pazarında sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görecektir.”

Açıklamada şirketin, bu pazarda işlem görmeye başladığında halka açık hale gelerek, Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatına tâbi olacağı kaydedilerek, “Böylece bu pazarda işlem görmek, kurumsal yatırımcıların da desteğiyle şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacaktır. Gerekli kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek, paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabileceklerdir. Bu pazar sayesinde şirketler daha erken finansman imkânı bulmuş, büyümelerini ve kurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmiş olacaklardır” denildi.

REKLAMI KAPAT X