Türkiye’nin Yurt Dışı Varlıkları Kasım Ayında %7,1 Arttı

Okuma Süresi: 2 Dakika
Doviz.com
19.01.2018 16:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Cuma günü açıklanan Kasım 2017 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) raporuna göre,  geçen yılın Kasım ayında,  2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları % 7,1 artarak 230,9 milyar dolar, yükümlülükleri de %11,2 yükselerek 643,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, geçtiğimiz Kasım ayı sonu itibari ile 412,6 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2016 yılı sonunda 363,2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, rezerv varlıklar % 8,1 artışla 114,9 milyar dolar, diğer yatırımlar %6,6 yükselişle 73 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları %3,3 artarak 30,9 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemlerinde ise 2017 yılı Kasım ayında 2016 sonuna göre, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle %11,8 artışla 158,3 milyar dolara ulaştı.

Portföy yatırımları 168,3 milyar dolar

Portföy yatırımları, 2017 yılı Kasım ayında 2016 yılı sonuna kıyasla %17,7 artarak 168,3 milyar dolar oldu.  Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku %27,4 artışla 45,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 9,7 yükselişle 29,3 milyar dolar oldu. Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) %14,5 artarak 44,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, geçtiğimiz Kasım ayında 2016 yılı sonuna göre %7,8 yükselerek 316,9 milyar dolara çıktı. Diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları %18,7 azalışla 0,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı %9 yükselişle 33,2 milyar dolar, TL mevduatı ise %6,3 azalışla 11,4 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde bankaların toplam kredi stoku %3,5 artarak 90,7 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise %9,4 yükselerek 110 milyar dolara ulaştı.