Perakende ticarette "İlke ve Kurallar" yönetmeliğinde değişiklik

07.11.2018 08:54

(DHA) - "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı.
Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin 12/C maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirildi:
"Üreticiye yapılacak ödemeler; 5362 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile 18/5/2004  tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar  ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde azami fiyatları  tarifeyle belirlenen hızlı tüketim mallarının temini karşılığında  üreticiye birim miktar başına yapılacak ödeme  tedarikçiler ile büyük  mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler için  tarifedeki azami fiyatın yüzde seksen beşinden, bunların dışındaki  perakende işletmeler için ise yüzde sekseninden az olamaz. Büyük mağaza, zincir mağaza ve tedarikçilerce bir gün içinde  üreticiden teslim alınan birinci fıkra kapsamındaki malların en fazla yüzde beşi satılamadığı gerekçesiyle iade edilebilir."