Haklarında Takip Başlatılmış Tüketiciler Yedi Gün İçinde İtiraz Etmeli!

Okuma Süresi: 3 Dakika
Haklarında Takip Başlatılmış Tüketiciler Yedi Gün İçinde İtiraz Etmeli!
Doviz.com
26.12.2017 09:16

İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Tüketicilerin Haklarını Savunma Derneği (TÜHASAVDER) Başkanı Avukat Ahmet Salgut, 7063 Sayılı Torba Yasa ile yapılan ve tüketicileri yakından ilgilendiren değişikliklere dikkat çekerek, "haklarında takip başlatılmış tüketicilere, takiplerine mutlaka yedi gün içinde itiraz etmeleri gerektiği" uyarısı yaptı.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Av. Ahmet Salgut, Torba Yasa ile yapılan değişiklikle Hakem Heyetlerinin parasal görev sınırlarının artmasının yanı sıra, her miktardaki alacak için ilamsız icra takibinin önünün açıldığına dikkat çekti ve ekledi:

"Tüketiciler aleyhine ilamsız icra takibini engelleyen yasa maddesinin 7063 sayılı Torba Yasanın 11. maddesine eklenen bir cümle ile değiştirildi.

"Tüketici Kanunu'nun 68. Maddesinin Tüketici Hakem Heyeti görev sınırı yürürlükten kaldırılmış bulunan eski Kanunda bulunan ve yeni Kanuna da girmiş olan parasal sınırlarındaki tüketici işleminden kaynaklanan borçlar için Tüketici Hakem Heyetine başvuru zorunluluğu ve içtihat haline gelmiş bu doğrultudaki Yargıtay Kararları, Kanun maddesine eklenen bir cümle ile değiştirilerek tüketicilere karşı ilamsız icra takibi Yapılmasına imkan sağlandı.

"Bu değişiklik, tüketiciler için olumsuz ve ciddi tehdit oluşturmaktadır.

"Çünkü artık alacaklı olduğunu iddia eden cep telefonu, internet, elektrik, su, doğalgaz şirketleri, bankalar hatta dolandırıcılar Hakem Heyetine gitmeden tüketici aleyhine icra dosyası açtırabilecekler.

"Böylelikle Hakem Heyetinde haksız bulunan tüketiciler hiçbir masrafa katlanmazken, icra dairesine borç dışında icra harcı, tebligat gideri ve vekalet ücreti ödemek zorunda kalacaklar."
Hakkında ilamsız icra takibi yapılan kişinin adresine Ödeme Emri Gönderildiğini söyleyen Salgut şu konuların altını çizdi:

"Böyle bir tebligat geldiğinde, tüketici yedi günlük süreyi geçirmeden ilgili icra dairesine itirazda bulunmalıdır.

"İcra Dairesi başka şehirde ise tüketici bulunduğu yerdeki icra dairesine başvurarak ilgili icra dairesine gönderilmesini sağlayabilir.

"Mernis (Nüfustaki kayıtlı) adres mutlaka güncellenmeli.

"Adreste kimsenin bulunmadığı taktirde tebligat o mahallenin muhtarına yapılacaktır.

"Çünkü tebligat yasasına göre muhataba ulaşılmadığında Muhtara yapılan tebligat geçerli sayılmaktadır.

"Bu nedenle tüketiciler, sürpriz icra takipleriyle karşılaşmamak için hiç değilse haftada bir e-devlet üzerinden icra takibi olup olmadığı kontrol edebilirler.

"Takip görüldüğü takdirde zaman geçirilmeden dosya numarasıyla ilgili icra dairesine gidip itirazda bulunulmalıdır.

"Süresinde itiraz edilmediği taktirde, ödeme emri kesinleşmiş olacaktır.

Torba Yasa ile Tüketici Kanununa bir madde eklenerek tüketicilere kolay icra takibi yapılabilmesinin önünün açıldığına dikkat çeken Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da, "Düzenleme yapılmasaydı, altı bin liraya kadar olan borçlara ilişkin tüketicilere icra takibi yapılamayacak, yapılsa bie her zaman itiraz edilebilecekti" dedi ve şu uyarıları yaptı:

"Ayrıca Bakanlık ve Valiliğin verdiği idari para cezaları için şirketlere kolaylık sağlanarak 'uzlaşma' formülü getirildi.

"Torba yasayla Tüketici Kanunu'na eklenen bir madde ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Valiliklerin verdiği idari para cezaları için 'uzlaşma' prosedürü getirildi.
"Bu madde anayasanın hukuk devleti ilkesine aykırıdır.

"Şöyle ki; eklenen maddede, 'yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda' ifadesi geçiyor.
"Ama hukuk devleti ilkesi gereği yargı kararları ile idare arasında bir ihtilaf olamaz.

"İdare yargı kararlarına uymak zorundadır; bu nedenle, bu madde anayasaya aykırıdır."

REKLAMI KAPAT X