İş Yatırım: Finansman Kalitesinde Bozulma Devam Ediyor

10.08.2018 14:23

İstanbul, 10 Ağustos (DHA) – İş Yatırım, bugün Merkez Bankası tarafından açıklanan cari açık verisi sonrası yayınladığı notta finansman kalitesinde bozulmanın devam ettiğine dikkat çekti.

İş Yatırım’ın cari açığa ilişkin analizinde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Haziran’da cari açık 3.0 milyar dolar ile beklentimizle ve piyasa tahminiyle uyumlu gerçekleşti.

“12 aylık birikimli cari açık Mayıs’a göre 0.8 milyar dolar daralarak 57.4 milyar dolara geldi. Bahsedilen bu daralma, net altın ithalatından ve altın-enerji hariç çekirdek açıktaki daralmadan kaynaklanıyor (sırasıyla 0.8 ve 0.9 milyar dolar).

“Öte yandan enerji açığı aylık bazda genişlemeye devam ediyor (0.9 milyar dolar). Yıllıklandırılmış enerji ve altın hariç açık Eylül’den bu yana ilk kez aylık bazda daraldı.

“İç talepteki yavaşlamanın etkisiyle yılın ikinci yarısında çekirdek açıkta daralmanın devam etmesini bekliyoruz.

“Finansman tarafında Mayıs’ta başlayan bozulma artarak devam etti ve Haziran’da kayıtlı sermaye çıkışı 4.5 milyar dolara ulaştı.

“Bu çıkışın 0.9 milyar doları portföy yatırımlarından, 4.5 milyar doları efektif ve mevduatlardan (yurtiçi bankaların yurtdışında tuttukları mevduatları artırması ve yurtdışı ve kişilerin Türkiye’deki bankalarda tuttukları varlıkları azaltmaları), 0.8 milyar doları bankaların net borç ödemesinden kaynaklanıyor.

“Madalyonun diğer yüzünde ise net doğrudan yatırım kaynaklı 1 milyar dolara yakın giriş var. Haziran’da net hata noksan kaleminden 0.5 milyar dolarlık giriş oldu.

“Tüm bu gelişmeler sonrasında resmi rezervlerde 7.0 milyar dolarlık azalma oldu.

“Son olarak sermaye çıkışlarına rağmen uzun vadeli borç çevirme oranlarının (yurtdışı tahvil ihracı dâhil) yılın ilk yarısında bankalar için yüzde 104, şirketler için yüzde 142 seviyesinde olması iyi haber.

“Özetle Haziran’da cari açık beklentiler dâhilinde geldi. Cari açıktan daha da önemlisi finansman tarafında görülen 4.5 milyar dolarlık kayıtlı sermaye çıkışı oldu.

“Finansman tarafındaki olumsuz resmi kısmen tersine çeviren tek gelişme ise kayıtlı sermaye çıkışının bir kısmının (2.1 milyar dolar) bankaların yurtdışı varlıklılarını arttırmasından kaynaklanması.

“Bankaların yurtdışı varlıkları ulusal rezervlere dâhil olduğu için bu durum Merkez Bankası rezervlerine kıyasla ulusal rezervlerdeki azalmayı sınırlayacak.

“Yılın ikinci yarısında turizm gelirlerindeki artış, liradaki değer kaybının ihracata olumlu yansıması ve iç talepteki yavaşlamanın ithalatı azalması cari açıktaki genişlemeyi tersine çevirecek.

“2018 cari açık tahminimiz 55 milyar dolar civarında ancak iç talepteki yavaşlamanın boyutuna bağlı olarak yılsonu açık tahminimizi aşağı çekebiliriz.

“Yılın kalanında cari açıktan daha çok finansmanının önemli olduğunu ve bu cephedeki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”