TCMB Başkanı Murat Uysal'dan cari denge açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın İstanbul Sanayi Odası'ndaki konuşmasından satır başları şu şekilde:

 • Son bir yılda cari denge önemli bir iyileşme kaydetti.
 • Bu yıl sonunda cari fazla vermiş olacağız.
 • Dış dengede sağladığımız kazanımların önümüzdeki dönemde devamı fiyat istikrarı açısından büyük önem taşıyor.
 • İçinde bulunduğumuzu dönemde cari dengede düzeltmenin 2001 ve 2009'a kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğinin altını çizmek isterim.
 • Cari dengenin son dönemde dengelenmesinde mal ve hizmet ihracatının da etkisi söz konusu.
 • İlerleyen dönemde büyümenin cari denge üzerinde etkisinin nispeten daha az olmasını bekleyebiliriz.
 • İthalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığını görüyoruz.
 •  Enerji ithalatımızın bu yıl geçen yıla göre daha sınırlı kalması kuvvetle muhtemel görünüyor.
 • İhracattaki güçlü seyrin de cari dengedeki iyileşmeye önemli katkı verdiğini belirtmeliyim.
 • Türkiye küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın etkilerini ticaret pastasından aldığı payı artırarak bertaraf edebiliyor.
 • Turizm sektörünün toparlanma sürecine girdiğini, yabancı ziyaretçi sayısının artmaya devam ettiğini görüyoruz.
 • Turizmde de pazar çeşitliliğinin artıyor olması belli bölgelere yöneliş şokların olumsuz etkilerini yumuşatıyor.
 •  Reel sektörümüz güçlü bir ihracat performansıyla ekonomideki dengelenmeye önemli katkı sunuyor.
 • Bu süreçte firmalarımız yeni pazarlarda önemli başarı elde ettiler.
 • Zorunlu karşılıkların bir makro ihtiyati araç olarak kullanıldığı bir politika çerçevesini benimsemekteyiz.
 • Teşvik sisteminden elde edilen kazanımların orta vadede getirisi yüksek olacaktır.
 • Proje bazlı teşvik sistemi önemli bir yapısal adım.
 • Önümüzdeki dönemde zorunlu karşılıklar gibi makro ihtiyati araçları da etkin bir şekilde kullanarak reel sektörü finansal risk yönetimi ve krediye erişim konularında desteklemeye devam edeceğiz.